Theo mặc định, toàn bộ các object là private - tức là chỉ owner của bucket mới tất cả quyền truy vấn vào đối tượng. Nếu bạn có nhu cầu người dùng tất cả quyền truy vấn vào bucket hoặc những đối tượng rõ ràng mà không cần phải public chúng, chúng ta có thể cung cấp cho những người dùng những quyền hạn ham mê hợp bằng cách sử dụng chế độ IAM. Ngoại trừ việc chất nhận được truy cập bằng cơ chế IAM, bạn có thể tạo một presigned URL - nghĩa là người dùng rất có thể tương tác cùng với các đối tượng người sử dụng mà ko cần thông tin đăng nhập AWS hoặc quyền IAM.

Bạn đang xem: Presigned url là gì

Vậy presigned URLs là gì vậy ?

Presigned URL là URL mà chúng ta cũng có thể cung cấp cho người dùng của bản thân để cấp cho quyền truy vấn tạm thời vào một đối tượng người dùng S3 cố kỉnh thể. Sử dụng URL, người dùng rất có thể đọc và ghi đối tượng (hoặc cập nhật đối tượng hiện có). URL chứa các thông số cụ thể do vận dụng mà bạn cài đặt. Presigned URL thực hiện ba tham số để giới hạn quyền truy tìm cập cho người dùng:

Bucket: đựng các đối tượng người dùng - nơi đối tượng người dùng nằm vào đây.Key: thương hiệu của đối tượng.Expires: thời hạn có hiệu lực hiện hành của URL.

Như mong muốn đợi, khi đã quá thời thời hạn hết hạn, người dùng không thể shop với đối tượng được chỉ định. AWS cung cấp quyền truy vấn vào đối tượng người tiêu dùng thông qua presigned URL vày URL chỉ có thể được đăng ký đúng mực bởi owner của bucket S3.

Bất kỳ ai bao gồm presigned URL thích hợp lệ đều rất có thể tương tác với các đối tượng người dùng như được hướng dẫn và chỉ định trong quy trình tạo. Ví dụ: giả dụ presigned URL GET (đọc) được cung cấp, người tiêu dùng không thể thực hiện URL này để PUT (Ghi).

Bản thân URL được tạo bằng cách sử dụng những tham số không giống nhau, được tạo tự động hóa thông qua AWS JS SDK. Bao hàm các:

X-AMZ-Algorithm
X-AMZ-Credential
X-AMZ-Date
X-AMZ-Expires
X-AMZ-Signature
X-AMZ-Signed
Headers

https://presignedurldemo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/image.png?
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJJWZ7B6WCRGMKFGQ%2F20180210%2Feu-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20180210T171315Z&X-Amz-Expires=1800&X-Amz-Signature=12b74b0788aa036bc7c3d03b3f20c61f1f91cc9ad8873e3314255dc479a25351&X-Amz-Signed
Headers=host

Trên đây là một lấy ví dụ như về presigned URL có thể được sử dụng để GET Đối tượng. Liên kết hiện giờ sẽ chưa phù hợp lệ bởi vì khoảng thời hạn tối đa trước khi một presigned URL đã hết hạn.

Tiếp đó, làm giải pháp nào để chế tác presigned URL ?

Điều đầu tiên bọn họ cần làm cho là chế tạo một người tiêu dùng IAM tất cả quyền truy vấn vào cả vấn đề đọc với ghi các đối tượng người tiêu dùng vào S3. Lúc đó, 1 API key sẽ được tạo cho những người dùng IAM, key này sẽ tiến hành lưu trữ dưới dạng một biến môi trường thiên nhiên trên server.

*

Di chuyển đến trang S3 và tạo thành bucket. Tên bucket nên là duy nhất.Di chuyển mang lại IAM.Tạo người dùng với quyền truy vấn có Programmatic Access.Click vào Click Next: PermissionsClick vào Attach existing policies directlyCreate policy.Sử dụng trình sửa đổi để chọn dịch vụ S3. Họ chỉ nên một vài yêu ước truy cập; do vậy hãy không ngừng mở rộng các nhóm cấp độ truy cập
Đảm bảo rằng Get
Object
trong phần READ với Put
Object
trong phần ghi phần đông được đánh dấu.Chọn những tài nguyên bạn có nhu cầu cấp quyền truy vấn cập; chỉ định bucket mà các bạn đã tạo thành trước đó và nhấp vào Any mang đến tên đối tượng.Chúng ta sẽ không chỉ có định bất kỳ** Request conditions**.Nhấp vào Review Policy với nhập tên mang đến policy => Save Policy.

*

Áp dụng policy mới cho người dùng bắt đầu mà chúng ta đã chế tạo và để ý kiểm tra những thông tin xác thực truy cập aws nhé.

*

Tạo những presigned URL bằng AWS JS SDK

Dưới đây trình bày hai phương thức tạo URL GET với URL PUT bằng phương pháp sử dụng class AWS S3.

# chế tác presigned URL GET:require("dotenv").load();require("dotenv").config();var AWS = require("aws-sdk");var credentials = access
Key
Id: process.env.S3_ACCESS_KEY, secret
Access
Key : process.env.S3_SECRET_KEY;AWS.config.update(credentials: credentials, region: "eu-west-2");var s3 = new AWS.S3();var presigned
GETURL = s3.get
Signed
Url("get
Object", Bucket: "presignedurldemo", Key: "image.jpg", //filename Expires: 100 //time to lớn expire in seconds);## Create presigned URL PUTvar presigned
PUTURL = s3.get
Signed
Url("put
Object", Bucket: "presignedurldemo", Key: "user12/image.jpg", //filename Expires: 100 //time to expire in seconds);

Sử dụng presigned URLs

Sử dụng GET URL, chúng ta cũng có thể dễ dàng thực hiện trong bất kỳ trình săn sóc web nào. Để thực hiện URL PUT, chúng ta có thể sử dụng POSTMAN trong cấu hình như bên dưới. Chúng ta có thể đính kèm một tệp vào phần ngôn từ của yêu cầu PUT ở format nhị phân.

Xem thêm: "I Was Held Up In Traffic Hold Up Là Gì, I Was Held Up In Traffic

*

*

Nhược điểm

Ttrong bài viết, những presigned URL (PUT và GET) không hỗ trợ giới hạn kích thước tệp. Vì yêu mong PUT HTTP áp dụng presigned URL là đối chọi luồng, kích thước đối tượng người tiêu dùng được giới hạn là 5GB. Tuy nhiên, việc áp dụng presigned URL giúp cho bạn linh hoạt rộng khi xúc tiến tải tệp lên trong ứng dụng của mình. Ví dụ, một đối tượng hoàn toàn có thể được cài đặt lên bằng cách sử dụng API cài lên các phần cũng giống như có form size giới hạn với có form size tối đa là 5TB.

Presigned POST URLS

POST presigned, như PUT chất nhận được bạn thêm câu chữ vào bucket S3. Thủ tục GET chỉ có thể chấp nhận được bạn GET trường đoản cú bucket S3. URL presigned POST có không ít tham số hơn presigned URL PUT và tinh vi hơn một ít để kết hợp vào ứng dụng của bạn. Nó chất nhận được bạn tải lên S3 trực tiếp bằng HTML form.

Danh sách parameter của POST URL

Mọi người có thể tham khảo danh sách những params sử dụng cho POST URL tại phía trên https://docs.aws.amazon.com/Amazon
S3/latest/API/sigv4-HTTPPOSTConstruct
Policy.html

Bucket: process.env.S3_BUCKET (Tên bucket)Expires: 1800 (Thời gian hết hạn sử dung trong vài ba giây (30m))key: "image.jpg" (Tên tệp)acl: "private" (Nó xác định tài khoản hoặc team AWS làm sao được cấp quyền truy cập và nhiều loại quyền truy tìm cập.)success_action_status: "201" (Mã trạng thái HTTP được trả về nếu thành công)<"started-with", "$ key", ""> (Giá trị phải ban đầu bằng giá trị được chỉ định (ví dụ: ‘user1/’. Vào trường đúng theo này, hình hình ảnh không bao gồm prefix‘’)<"content-length-range", 0, 100000> (Chỉ định phạm vi của kích thước file nhiều người đang tải lên tính bằng byte)"x-amz-math": "AWS4-HMAC-SHA256" (Chỉ định thuật toán chữ ký kết được sử dụng trong quá trình giám sát chữ ký)

Làm thay nào để bạn có thể bảo mật không dừng lại ở đó cho URL S3 ?

CORS!

Sử dụng CORS, bạn cũng có thể chỉ định giá trị khởi tạo nên của S3 (Allowed
Origin). Ký hiệu dấu sao (*) tất cả nghĩa là bất kỳ đâu (ví dụ: bất kỳ xuất phát nào được phép). Chúng ta có thể chỉnh sửa thông số kỹ thuật CORS bằng cách chọn tab quyền của button thông số kỹ thuật CORS khi ở vào bucket.

Ví dụ bên dưới đây được cho phép truy cập từ ngẫu nhiên URL như thế nào và từ khá nhiều phương thức HTTP.

* GET PUT POST 3000 Authorization
Và nhớ rằng 1 điều là đề xuất thêm tệp .env chứa các biến môi trường bên dưới và chỉ định các giá trị của bạn.

S3_ACCESS_KEY=anaccesskeyishere
S3_SECRET_KEY=asecretkeyishere
S3_BUCKET=presignedurldemo
S3_REGION=eu-west-2

Nguồn tham khảo

https://medium.com/

Đặt sự việc Hiện trên yêu ước của KH mong xây dựng upload một tệp tin zip có dung lượng từ mấy chục Mb tới mấy trăm Mb nhằm lưu bên trên S3. Và lúc đó bạn thấy không tồn tại gì quan trọng lắm, lấn sân vào làm code lô ghích upload file như thông thường theo các bước


Đặt vấn đề

Hiện trên yêu cầu của KH ước ao xây dựng upload một file zip có dung tích từ mấy chục Mb tới mấy trăm Mb nhằm lưu trên S3.Và lúc ấy bạn thấy không tồn tại gì quan trọng đặc biệt lắm, đi vào làm code súc tích upload tệp tin như thông thường theo các bước như:

Xây dựng form upload bởi HTMLThực hiện validate form request như thể file, mime, max, …Sử dụng Storage nhằm upload tệp tin lên S3 và trả về thông tin upload thành công hoặc upload fail cho người dùng

Tuy nhiên khi hầu như thứ dưới trang bị local chạy siêu mượn và mịn thì khi lên hệ thống chạy xác định thì lại bị hiển thị alert Page Unresponsive

*

Nguyên nhân được xác minh là do logic upload đang xuất hiện vấn đề, khi đó follow của upload file đã là Client -> upload lên server -> upload từ server lên S3. Trong đó request từ bỏ upload từ client lên server là vì nginx xử lý, từ hệ thống lên S3 là vì php-fpm xử lý. Cả nhị thằng này đều phải có timeout, ở đó là do nginx đợi php-fpm phản nghịch hồi để quá lâu dẫn tới chrome sẽ auto bật alert Page Unresponsive lên.

Để xử lý sự việc trên thì sẽ có 2 phương án xử lý theo như bản thân biết:

Sử dụng Job làm việc server để upload tệp tin lên S3Sử dụng multipart uploads nhằm upload tệp tin từ client lên thằng S3

Ở đây mình đã chọn làm theo cách 2 là upload thẳng từ client lên S3 nhằm khắc phục vấn đề trên nhé

*

Trong Upload
Controller.php mình sẽ làm như sau

publicfunctionget
Pre
Signed(Request$request)$client=Storage::disk("s3")->get
Driver()->get
Adapter()->get
Client();$file
Name=Str::random(10)."_".$request->file_name;$file
Path=config("define.upload_path_zip_file")."/".$file
Name;$command=$client->get
Command("Put
Object",<"Bucket"=>config("filesystems.disks.s3.bucket"),"Key"=>$file
Path,>);$request=$client->create
Presigned
Request($command,"+20 minutes");return<"file_path"=>$file
Path,"pre_signed"=>(string)$request->get
Uri(),>;Trong đó, mình vẫn truyền lên file name của file bạn muốn upload với mục đích là lúc sử dụng function get
Command để chế tạo ra command thì truyền chủ yếu tên file vào cho chiếc key đó. Ngôi trường hợp bạn có nhu cầu để file đó trong thư mục với băng thông như như thế nào thì cũng nên truyền nguyên cả đường đưa vào nhé. Ví như biến $file
Path của mình bên trên ))

Và chúng ta đừng có nhầm lẫn key ở đó là phải truyền vào access key hoặc secret key như là mình nhé

Tiếp theo thì mình phải truyền đúng thương hiệu bucket vào function get
Command đó. đặc biệt nhất dùng để làm upload file thì các bạn nhớ đề xuất dùng Put
Object nhé, Get
Object chỉ dùng làm đọc tệp tin thôi và quý giá truyền vào key cũng đề xuất khác nhau, read thì key đó trên S3 đề xuất tồn tại rồi (file vẫn tồn tại), còn write thì bản thân định nghĩa cho key đó.

Cuối thuộc thì thực hiện function create
Presigned
Request để tạo ra URL trả về đến client với 2 giá trị truyền vào là $command và thời gian hết hạn của URL đó (cái này cần phải có nha).

Tiếp theo sinh sống phía client trong tệp tin js thì mình sẽ thực hiện như sau

var file
Data;$(".upload_input").change(function(e) file
Data =$(e.target).prop("files")<0>;)functionget
Pre
Signed
URL() $.ajax( type:"GET", url:$("#upload_form").attr("action"), data: file_name: file
Data.name ,success:function(response)upload
File
Zip(response.pre_signed, response.file_path);,error:function()show
Error("Create presigned URL fail!");,);Và hiệu quả mình bao gồm presigned URL như sau

https://cachseo.com/presigned-url-la-gi/imager_7_1332_700.jpg/sms/zips/Gz
A38Ymx
Hy_test.zip?
X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=test%2F20210906%2Fap-northeast-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210906T024640Z&X-Amz-Signed
Headers=host&X-Amz-Expires=1200&X-Amz-Signature=7131010d7c20af5cdb47d047ee5a6286a7b857502e2e422825d62e8d2d646472

2. Upload file bằng presigned URL vừa sinh

Sau khi giành được presigned URL thì mình sẽ triển khai upload file bởi js như sau

functionupload
File
Zip(pre
Signed, file
Path) axios.put(pre
Signed, file
Data, headers:"Content-Type": file
Data.type,"Content-Disposition":`attachment; filename=$file
Data.name`).then(function(response)// hotline function create data into database).catch(function(error)show
Error("Upload fail!");)À còn vấn đề validate tệp tin như làm sao thì ở đây mình đang validate file bằng js luôn luôn nhé, vì nếu validate trên vps thì vẫn yêu cầu put cả tệp tin lên server nên có thể vẫn hiển thị page unresponsive. Các bạn có thể tìm phát âm trên mạng có không ít hướng validate file bởi js đó.

3. Lưu thông tin file như mặt đường dẫn, tên tệp tin vào database

Sau khi gồm response upload tệp tin trả về là 200 thì bạn cũng có thể tạo thêm một function nữa dùng làm lưu những thông tin cần thiết của file vào DB để thống trị sau này nhé, đặc điểm này chắc người nào cũng sẽ có tác dụng được thôi đề nghị mình không nói nữa

Một số lưu lại ý

Phải có rất đầy đủ các thông tin về các biến của S3 trong env, tùy setting thì quý hiếm access key cùng secret key hoàn toàn có thể có hoặc không.Setting không thiếu các permission cho tài khoản bạn dùng để tạo presigned URL để thực thi những thao tác
Khi upload bị lỗi CORS thì bạn cần phải setting lại CORS đến bucket của người sử dụng để allow đúng showroom trang web của bạn.Mặc dù đưa upload file thông qua Client nhưng lại về vận tốc upload sẽ phụ thuộc nhiều yếu ớt tố khác nhau nên tính năng này sẽ tùy thực trạng của mỗi dự án công trình sẽ khác nhau, như của bản thân mình sẽ là hiển thị modal uploading cho tới khi client upload ngừng thì reload lại trang.

Như vậy mình đã làm xong quá trình để hoàn toàn có thể upload một tệp tin lên AWS S3 bởi Pre-Signed URL rồi, chúc chúng ta thành công!

Tài liệu tham khảo

https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/s3-upload-large-files/https://docs.aws.amazon.com/Amazon
S3/latest/userguide/mpuoverview.html

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/v3/developer-guide/s3-presigned-url.html#creating-a-pre-signed-urlhttps://docs.aws.amazon.com/Amazon
S3/latest/userguide/Presigned
Url
Upload
Object.html