Are you looking khổng lồ compress images before uploading them to lớn a trang web or serving a specific purpose? Sometimes, when dealing with a large number of images khổng lồ embed on a website, optimizing them becomes essential for faster loading. In this article, Mytour introduces you to lớn the vị trí cao nhất tools and online image compression software to lớn efficiently handle this task.

Bạn đang xem: Discover the ultimate online tools for image size reduction


Why vị you need khổng lồ optimize images? Loading full-size images can significantly slow down a website, causing inconvenience for users. Therefore, image optimization helps speed up trang web loading considerably. Image editing software lượt thích Adobe Photoshop allows you lớn compress images quickly, but these tools come with a hefty price tag for many. Fortunately, you can use several free online image compression tools that still deliver excellent results, & this article will introduce you to the most noteworthy ones.

*

Discover the Best Online Tools lớn Reduce Image file Size


Compilation of Online Image size Reduction Tools:1. JPEG Optimizer.2. Optimizilla.3. Kraken.io.4. Image
Recycle.5. Compress
Now.6. Trimage.7. Online Image Optimizer.8. Tiny PNG.9. Resize Photos.10. Gift
Of
Speed.

1. JPEG Optimizer

*

JPEG Optimizer is a straightforward image optimization tool that allows you khổng lồ upload & compress images online effortlessly. As the name suggests, JPEG Optimizer only supports JPEG format. The compression màn chơi display helps you optimize images as desired in the blink of an eye. You can also resize images within JPEG Optimizer khổng lồ further reduce the image file size, resulting in faster-loading images on your website. It also features an EXIF file reader.

- download the
JPEG Optimizer software here: DownloadJPEG Optimizer

2. Optimizilla

*

Optimizilla aims to lớn reproduce your image chất lượng with the smallest file size possible. The tool supports both JPEG và PNG formats. You"ll find a slider displaying the before and after versions of the image lớn preview image unique before proceeding. Optimizilla allows users to upload up to đôi mươi images và set the compression màn chơi for each image individually.

- VisitOptimizilla here.

3. Kraken.io

*

Kraken is an excellent image compression tool, allowing users to lớn upload batches of images (JPG, PNG, & GIF) & optimize them khổng lồ achieve the smallest tệp tin size. You can download each compressed image individually or download a zip file to save time. Kraken also allows exporting files lớn Dropbox or importing files from Box, Dropbox, & Google Drive. This tool has a Pro version for advanced users with features like image resizing, multiple image sources, unlimited image size, and more.

- Visit
Kraken.iohere.

4. Image
Recycle

*

Image
Recycle compresses images in JPEG, PNG, GIF, & PDF formats. The results are impressive. It offers a drag-and-drop option to upload images to lớn the website và optimize them instantly. Image
Recycle has an API for developers lớn leverage its compression capabilities. The tool also allows you to lớn analyze the website and receive reports, helping identify which images need optimization lớn enhance performance on your website.

Image
Recycle offers Word
Press plugin, Shopify app, Joomla & Magento extensions, so you don"t have to lớn visit their website every time to lớn compress your images.

- VisitImage
Recycle
here.

5. Rea
Compress
Now

*

Rea
Compress
Now is another user-friendly online image compression tool that allows uploading multiple images at once. You can upload JPEG, PNG, và GIF images from your computer, mix the compression percentage for the images, and download the compressed cachseo.com.

Xem thêm: Zalo quá nặng phải làm sao? 2 cách tối ưu dung lượng zalo, tăng tốc "dế yêu"

- tải về the Rea
Compress
Now software here: tải về Rea
Compress
Now

6. Trimage

*

Trimage works well for Linux users. It removes EXIF & metadata formats from the image, compressing them lớn the maximum extent possible. The tool only allows users lớn optimize images in JEPG & PNG formats.

- VisitTrimagehere.

7. Online Image Optimizer

*

Online Image Optimizer is a sản phẩm of Dynamic Drive, allowing users khổng lồ easily optimize images in all formats. You can also convert images from one format khổng lồ another using this tool.

- VisitOnline Image Optimizerhere.

8. Tiny PNG

*

Tiny PNG is one of the most popular & long-standing không tính phí image optimization tools, offering numerous capabilities lớn compress images for any use. The tool supports JPEG & PNG formats. It allows users to upload up to đôi mươi images at once and a maximum of 100 images per month. The kích thước of each image must be less than 5MB. After compression, you can download the images to lớn your computer or save them to Dropbox.

- Visit
Tiny PNGhere.

9. Resize Photos

*

Resize Photos, an online image optimization website, allows users to lớn resize images for use on websites, forums, or emails. Simply upload the image online và set the compression level between 1-100 to lớn optimize the image as desired. The tool also has a feature used to lớn apply image effects from the website, including adding captions, effects, borders, reflection effects, and shadows, rounding the corners.

- VisitResize Photoshere.

10. Gift
Of
Speed

*

Gift
Of
Speed provides tools for individually compressing PNG & JPEG images. It applies various image compression techniques lớn minimize file form size as much as possible. Gift
Of
Speed allows users lớn resize images to lớn speed up loading when using images on a website. However, you can only upload multiple PNG images at once & cannot vị that with JPEG images.

- VisitGift
Of
Speed
here.

There are plenty of không lấy phí tools available for you lớn shrink & optimize your images. Here are some đứng đầu online image compression websites that you can visit lớn easily & quickly reduce image file sizes. This allows websites & web applications lớn load faster for visitors.


Chuyển thay đổi WEBP sang trọng GIF trực tuyến miễn phí, chúng ta cũng có thể nhận tin tức về những định dạng WEBP với GIF

Powered by cachseo.com.com and cachseo.com.cloud
*Bằng bí quyết tải lên các tệp của người sử dụng hoặc sử dụng dịch vụ thương mại của chúng tôi, bạn đồng ý với Điều khoản thương mại dịch vụ và cơ chế bảo mật
*
Developer API
PDF DOC Word PAGES RTF Excel EPUB La
Te
X Post
Script EPS XPS OXPS MHTML MHT HTML PCL Markdown Text SVG SRT XML BMP PNG TIFF JPG EMF DICOM PSD CDR DJVU WEBP ZIP RAR 7zip TAR GZ BZ2 Power
Point Base64 MP4 MOV MP3 WAV GIF JSON WEBPAGE DWG ODT
biến đổi WEBP mang lại GIF tập tin trực tuyến miễn phí. Mạnh bạo mẽ free Online WEBP mang đến GIF thay đổi tài liệu rất dễ dàng dàng. Không yêu cầu cài đặt phần mềm máy tính xách tay như Microsoft Word, Open
Office hoặc Adobe Acrobat. Tất cả chuyển đổi chúng ta cũng có thể thực hiện tại trực tuyến đường từ bất kỳ nền tảng nào: Windows, Linux, mac
OS cùng Android. Cửa hàng chúng tôi không yêu cầu đăng ký. Chế độ này trọn vẹn miễn phí. Về trợ năng, chúng ta có thể sử dụng các công cụ biến hóa WEBP mang lại GIF trực con đường của công ty chúng tôi để xử lý những định dạng tệp và size tệp không giống nhau trên ngẫu nhiên hệ điều hành nào. Mặc dầu bạn đang thực hiện Mac
Book, đồ vật Windows giỏi thậm chí là 1 thiết bị di động cầm tay, bộ biến hóa WEBP mang đến GIF luôn luôn sẵn sàng trực tuyến, để dễ dàng cho bạn.
*

Cách biến đổi WEBP cho GIF


Mở website WEBP miễn tầm giá và chọn thay đổi ứng dụng. Nhấp vào phía bên trong khu vực thả tệp để cài đặt lên tệp WEBP hoặc kéo với thả tệp WEBP. Bạn có thể tải lên về tối đa 10 tệp đến hoạt động. Nhấp vào nút Convert. Những tập tin WEBP của bạn sẽ được cài đặt lên và thay đổi thành định hình kết quả. Link tải về những tập tin kết quả sẽ gồm sẵn ngay lập tức sau khi chuyển đổi. Bạn cũng có thể gửi liên kết đến tệp WEBP đến add email của bạn. Chú ý rằng tệp đã bị xóa khỏi máy nhà của shop chúng tôi sau 24 giờ và các liên kết mua xuống sẽ xong hoạt đụng sau khoảng thời gian này.
*

Chuyển thay đổi từ phần nhiều nơi

Nó chuyển động từ tất cả các nền tảng bao gồm Windows, Mac, app android và i
OS. Toàn bộ các tập tin được xử lý trên máy chủ của chúng tôi. Không cần setup plugin hoặc ứng dụng cho bạn.

Chất lượng gửi đổi

tất cả các tập tin được xử lý bằng API Apose, đang được không ít công ty Fortune 100 bên trên 114 quốc gia sử dụng.
thay đổi được hỗ trợ khác bạn có thể chuyển thay đổi WEBP thành các định dạng tệp khác. Vui mừng xem danh sách đầy đủ dưới đây.

WEBP mang lại PDF WEBP mang đến Word WEBP cho Excel WEBP mang đến Power
Point WEBP đến PNG WEBP mang lại SVG WEBP cho JPG WEBP mang lại GIF WEBP cho ZIP WEBP mang đến Base64 WEBP đến MP4 WEBP mang đến AVI WEBP mang đến MKV WEBP cho MOV WEBP đến WEBM WEBP đến MPG WEBP mang đến MPEG