Một bạn tiêu thụ bao gồm thu nhập I=1.200đ dùng để làm mua 2 sản phẩm X và Y, cùng với PX= 100đ/SP, Py = 300đ/SP. Nút thoả mãn tiêu dùng được biểu thị qua hàm số:TUX = -1/3 X2 + 10XTUY = -1/2Y2 + 20YTìm phương án tiêu dùng tối ưu cùng tổng hữu ích đạt được


Bạn đang xem: Cách tính phương án tiêu dùng tối ưu

Nếu bạn hỏi, chúng ta chỉ tiếp thu một câu trả lời. Nhưng lúc bạn xem xét trả lời, các bạn sẽ thu về gấp bội!

*

*

*

*

*

Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT phần trăm & Thống kê

Đại Số tuyến Tính

Tâm Lý học tập Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp vẻ ngoài Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài thiết yếu Tiền Tệ

Xã Hội học tập Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh núm Giới

Cơ Sở văn hóa truyền thống VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Đảng

Trắc nghiệm bốn Tưởng hồ nước Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

Trắc nghiệm kinh tế tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT phần trăm & Thống kê

Bài tập Đại Số đường Tính

Trắc nghiệm tư tưởng Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học tập Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm luật pháp Đại Cương

Trắc nghiệm sale Căn Bản

Trắc nghiệm định hướng Tài bao gồm Tiền Tệ

Trắc nghiệm làng Hội học tập Đại Cương

Trắc nghiệm xúc tích và ngắn gọn Học

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng Văn Minh nỗ lực Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - sức khoẻ

Biểu chủng loại - Văn bản


Xem thêm: Ý nghĩa hold up in the traffic là gì ? hold down là gì? ý nghĩa hold up là gì

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ bỏ 08h30 - 21h00

hoc247.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: công ty Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247

Một khách hàng có thu nhập cá nhân I = 900 dùng để làm mua 2 thành phầm X với Y với Px = 10đ/sp; Py =40đ/sp. Mức thỏa mãn được biểu đạt qua hàm số TU =(X-2)*Y

Yêu cầu:

Viết phương trình đường giá cả theo 3 dạng khác nhau
Viết phương trình có lợi biên mang lại hai loại hàng hóa
Tìm kết hợp tối ưu thân hai loại sản phẩm & hàng hóa và tính tổng bổ ích tối đa đạt được
Nếu thu nhập tăng lên 1220, trong những khi giá 2 sản phẩm & hàng hóa không đổi, kết hợp tối ưu new và tổng hữu ích đạt được là bao nhiêu?
Nếu thu nhập giảm đi còn 740, trong những khi giá 2 sản phẩm & hàng hóa không đổi, phối hợp tối ưu bắt đầu và tổng hữu ích đạt được là bao nhiêu?
Mô tả những câu trên bởi đồ thị và vẽ đường chi tiêu và sử dụng thu nhập dựa vào tác dụng 3 câu tự 3-5.Vẽ đường Engel mô tả quan hệ giữa thu nhập và cầu hàng hóa X và tính hệ số co giãn của cầu theo theo các khoản thu nhập trong 2 khoảng thu nhập: (1) từ 720 mang lại 900 cùng (2) trường đoản cú 900 đến 1220.

BÀI GIẢI

Câu 1:

Người tiêu dùng có thu nhập 900 (I) để mua 2 hàng hóa nên số chi phí này bởi tổng số chi phí chi mua sắm và chọn lựa hóa X (PX*X) cộng với chi phí chi mua hàng hóa Y (PX*X), vậy phương trình đường giá cả là:

10X +40Y = 900

⇔ X + 4Y = 90 (1)

Phương trình này hoàn toàn có thể được viết lại dưới 2 dạng Y=f(X) với X=f(Y) bằng cách chuyển vế như sau:

X = -4Y +90 (2), hoặc

Y = -1/4X +45/2 (3)

 

Câu 2:

Từ định hướng ta biết được, hàm hữu ích biên là đạo hàm của hàm tổng hữu dụng

⇒ MUX =(TU)x’ = Y

với MUY =(TU)Y’ = X-2

 Câu 3:

Theo lý thuyết, phối kết hợp tối ưu giữa 2 sản phẩm & hàng hóa đạt được khi vừa lòng hệ phương trình:

I = Px*X + PY*Y (1) – PT mặt đường ngân sách

với MUX*PY = MUY*PX (2) – PT buổi tối ưu trong tiêu dùng

 Thế những giá trị đã đạt được từ đề bài và tác dụng câu bên trên vào, ta được

900 = 10*X + 40*Y (1’) 

cùng Y*40 = (X-2)*10 (2’) 

90 = X + 4Y (1’’) 

cùng 2 = X – 4Y (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 92 ⇔ X = 46

Thế vào (2’’) => Y = 11

Thế quý hiếm X, Y vào hàm tổng có lợi ta được

 TU = (46 – 2)*11 = 484 (đơn vị hữu dụng)

Vậy kết hợp tối ưu là 46 sản phẩm X và 11 thành phầm Y. Kết hợp này đạt tổng hữu ích cao độc nhất vô nhị là 484 đơn vị hữu dụng

Câu 4:

Khi thu nhập tăng lên đến 1220, những yếu tố khác không đổi, nhằm tìm phối kết hợp tối ưu ta chỉ cần đổi khác thu nhập trong bài toán xây dựng PT đường túi tiền và giải hệ phương trình theo phương thức giống câu 3. Nỗ lực thể, ta có hệ phương trình

1220 = 10*X + 40*Y (1’) 

và Y*40 = (X-2)*10 (2’) 

122 = X + 4Y (1’’) 

cùng 2 = X – 4Y (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 124 ⇔ X = 62

Thế vào (2’’) => Y = 15

Thế giá trị X, Y vào hàm tổng hữu ích ta được

 TU = (62 – 2)*15 = 900 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối kết hợp tối ưu với túi tiền mới là 60 thành phầm X và 15 thành phầm Y. Phối kết hợp này đạt tổng hữu dụng cao nhất là 900 đơn vị chức năng hữu dụng

Câu 5:

Khi thu nhập tăng lên đến mức 1220, những yếu tố khác không đổi, lý luận tương tự câu 4 ta được hệ phương trình

740 = 10*X + 40*Y (1’) 

cùng Y*40 = (X-2)*10 (2’) 

74 = X + 4Y (1’’) 

và 2 = X – 4Y (2’’) 

Lấy (2’’) + (1’’)

=> 2 X = 76 ⇔ X = 38

Thế vào (2’’) => Y = 9

Thế cực hiếm X, Y vào hàm tổng hữu dụng ta được

 TU = (38 – 2)*9 = 324 (đơn vị hữu dụng)

Vậy phối kết hợp tối ưu với ngân sách mới là 38 sản phẩm X và 9 thành phầm Y. Phối hợp này đạt tổng bổ ích cao tốt nhất là 324 đơn vị hữu dụng

Câu 6: Xem lại con đường thẳng dốc lên trong hình

 Câu 7:

Ta bao gồm công thức tính hệ số giãn nở của mong theo thu nhập

*

Tại mức các khoản thu nhập 720, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 38 (câu 5)

Tại mức thu nhập 900, ta tính được lượng cầu hàng hóa X là 46 (câu 3)

Thay các giá trị các khoản thu nhập và lượng cầu sản phẩm & hàng hóa X trong khoảng thu nhập 720 mang lại 900, ta được

 EI = <(46-38)*(900+720)>/<(900-720)*(46+38) = 0,86

Tại mức thu nhập 900, ta tính được lượng cầu sản phẩm & hàng hóa X là 46 (câu 3)

 Tại mức thu nhập cá nhân 1220, ta tính được lượng cầu sản phẩm & hàng hóa X là 62 (câu 4)

Thay những giá trị các khoản thu nhập và lượng cầu sản phẩm & hàng hóa X trong khoảng thu nhập 900 cho 1220, ta được