Dạo bài

Một khối hệ thống lớn luôn phải đối mặt với sự gia tăng không ngừng của lượt truy vấn từ fan dùng, bên cạnh đó phải kiểm soát và điều hành được lượng tài liệu ngày càng phình ra. Bạn bước đầu nhận thấy đông đảo dấu hiệu ví dụ của sự trì trệ, hệ thống chạy chậm rãi và gây khó khăn trong trải đời của bạn dùng

Trong bài viết này, mình sẽ reviews một số kỹ thuật hữu ích để về tối ưu hóa và cải thiện hiệu suất, giúp khối hệ thống của bạn vận động một cách công dụng hơn. Let"s go!