ctrl + B and search on google, and also I searched on Youtube, Google & I tried several ways. There was some solutions but it didn"t work. There is no error but unfortunately, my code doesn"t run


*

Highest score (default) Trending (recent votes count more) Date modified (newest first) Date created (oldest first)
Download the portable sublime3, go to: Tools | Build Systems | Python.

Bạn đang xem: Cách chạy chương trình python trên sublime text 3

With "Build" you can run your code.

*

Crtl + B shows your python version, what is in your system environment variable defined:

*

I would anyway suggest Thonny


*

Python Setup:

Windows:During installation, make sure to lớn select the option to địa chỉ cửa hàng Python khổng lồ the system PATH.mac
OS:Linux:Python is often pre-installed on Linux distributions. You can kiểm tra if Python is available by running python --version or python3 --version in the terminal. If Python is not installed, you can install it using your package manager.

Sublime Text 3 Configuration:

Open Sublime Text 3 và go lớn "Tools" -> "Build System" -> "New Build System".

In the new build system file, paste the following configuration:

"cmd": <"python3", "-u", "$file">, "file_regex": "^< >*File "(...*?)", line (<0-9>*)", "selector": "source.python", "encoding": "utf8", "env": "PYTHONIOENCODING": "utf-8"Save the tệp tin with a descriptive name, for example, "Python3.sublime-build".

Running Python Code:

Open a Python tệp tin in Sublime Text 3.To execute the Python code, go to lớn "Tools" -> "Build System" & select the build system you created ("Python3" in our example).Press Ctrl+B (Windows/Linux) or Cmd+B (mac
OS) lớn run the Python code.The output will be displayed in the Sublime Text console at the bottom.

Note: Make sure khổng lồ save the Python tệp tin with a ".py" extension before running it.

By configuring Sublime Text 3 with the Python build system, you can easily execute Python code within the editor and view the output. This setup allows for quick testing and debugging of Python programs directly from Sublime Text.

Remember to install any necessary Python packages or dependencies required by your code using tools lượt thích pip or virtual environments, as Sublime Text does not handle package management directly.

Các hệ điều hành không giống nhau cách cài đặt sẽ không giống nhau, bởi vì vậy bạn nên chú ý những điểm đó. Trong phần lí giải này sẽ đảm bảo an toàn Python được tùy chỉnh thiết lập chính xác trên khối hệ thống của bạn.

Python trên Windows

Windows không có sẵn Python, vì chưng vậy chúng ta phải setup Python, và kế tiếp là Sublime Text.

Xem thêm: Organic Content Là Gì ? Cách Tăng Lượng Organic Search Cho Website

Cài đặt Python

Đầu tiên, hãy chất vấn xem Python đã đạt được cài ném lên hệ thống của công ty không. Mở command windows bằng cách nhập command vào start menu

*

Trên terminal window gõ lệnh python. Chú ý python đề nghị viết thường

Trong trường hợp Python không được cài đặt, hoặc khi gõ lệnh python trên terminal window có phiên bản nhỏ hơn 3.7, thì bạn phải tải file thiết lập về mang đến Python Windows.

Try cập đường link https://www.python.org/ rê chuột vào chữ Downloads và nhấp chuột nút Python 3.8.1 như hình

*

Sau khi mua về, triển khai chạy file download đặt. Chọn địa chỉ Python 3.8 to PATH để thêm Python vào thay đổi môi trường.

Bấm vào nút Install Now để triển khai cài đặt.

*

Bấm vào nút Disable path length limit để quăng quật qua giới hạn 260 kí trường đoản cú của MAX_PATH.

*

Một số vấn đề khi cài để lên trên Windows

Trên terminal window gõ lệnh python. Cùng xuất hiện bên cạnh đó sau:

*

Bạn nhập manage tiện ích execution aliases vào start thực đơn và tiếp đến chọn manage ứng dụng execution aliases như hình:

*

Chuyển về tâm trạng Off cho "App Installer python.exe" với "App Installer python3.exe"

*

Tắt cùng mở lại terminal windows và gõ lệnh python đang hiển thị python với phiên bản là 3.8.1:

*

Nhập chiếc sau vào terminal windows đã xuất ra Hello Python!

print("Hello Python!")

*

Bất kỳ thời gian nào bạn có nhu cầu chạy code Python, hãy mở command window và gõ python để ban đầu chạy code Python.

Để đóng góp phiên thao tác làm việc của Python các bạn bấm nút Ctrl-Z cùng bấm nút Enter, hoặc gõ exit()

*

Cài để Sublime Text

Bạn có thể tải file thiết đặt cho Sublime Text trên https://sublimetext.com/.

Sau khi truy vấn trang, bấm vào nút "DOWNLOAD FOR WINDOWS" để cài đặt file setup về

*

Tiền hành mở file thiết lập đặt. Lựa chọn nơi tàng trữ file, tại đây mình lựa chọn ổ D.

Lưu ý: thương hiệu thư mục ko nên có tầm khoảng cách(space), rất dễ khiến cho ra lỗi khó khăn đỡ ^^

Tiếp theo các bạn chọn Next

*

Và liên tục bấm Next

*

Chọn Install

*

Bấm nút Finish nhằm hoàn tất quá trình cài đặt.

*
.

Tổng kết

Như vậy là các bạn đã thiết đặt xong Python trên Windows cùng IDE cung cấp cho Python là Sublime Text 3.

Nếu có sự việc khi download đặt, bạn hãy bình luận bên dưới, mình sẽ cung ứng trong thời gian sớm nhất!

Cảm ơn các bạn đã quan tiền tâm bài viết này.

Tham khảo

PYTHON CRASH COURSE - A Hands On Project Based Introduction to lớn Programming (Eric Matthes)