Nội dung thiết yếu trong bài viết

The volume of traffic in many cities in the world today continues lớn expand

Đề bài. Read the following passage, then choose the correct answer to questions. (Tạm dịch: Đọc đoạn văn dưới đây, tiếp đến chọn đáp án chuẩn cho câu hỏi)

The volume of traffic in many cities in the world today continues to lớn expand

* TRAFFIC IN OUR CITIES

The volume of traffic in many cities in the world today continues to lớn expand. This causes many problems, including serious air pollution, lengthy delays, & the greater risk of accidents. Clearly, something must be done, but it is often difficult to lớn persuade people to lớn change their habits & leave their cars at home.

Bạn đang xem: The volume of traffic là gì

One possible approach is lớn make it more expensive for people khổng lồ use their cars by increasing charges for parking và bringing in tougher fines for anyone who breaks the law. In addition, drivers could be required to pay for using particular routes at different times of the day. This system, known as ‘road pricing’, is already being introduced in a number of cities, using a special electronic thẻ fixed to the windscreen of the car.Another way of dealing with the problem is lớn provide cheap parking on the outskirts of the city, và strictly control the number of vehicles allowed into the centre. Drivers & their passengers then use a special bus service for the final stage of their journey.Of course, the most important thing is khổng lồ provide good public transport. However, to get people lớn give up the comfort of their cars, public transport must be felt to lớn be reliable, convenient và comfortable, with fares kept at an acceptable level.

(Dịch: lưu giữ lượng giao thông ở nhiều thành phố trên ráng giới thời buổi này đang liên tiếp được mở rộng. Điều này gây ra nhiều vấn đề, bao gồm ô nhiễm bầu không khí nghiêm trọng, sự chậm trễ kéo dài và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao hơn. Cụ thể là phảo làm cho một điều gì đó, nhưng lại thường rất nặng nề để thuyết phục phần nhiều người thay đổi thói quen cùng để xe sống nhà. 

Một phương pháp khả thi kia là tạo cho mọi người sử dụng ô tô của mình đắt hơn bằng phương pháp tăng phí tổn gửi xe cộ và gửi ra những mức phạt rắn rỏi hơn cho ngẫu nhiên ai vi phạm luật luật. Không tính ra, người lái xe xe rất có thể phải trả tiền lúc sử dụng những tuyến đường rõ ràng vào những giờ cao điểm khác nhau trong ngày. Hệ thống này được gọi là “định giá chỉ đường”, đã có giớ thiệu ở một vài thành phố, chúng ta sẽ thực hiện một thẻ điện tử quan trọng đặc biệt được gắn cố định và thắt chặt vào kính chắn gió của ô tô.

Một bí quyết khác để giải quyết và xử lý vấn đề này là cung cấp bãi đậu xe giá bèo ở nước ngoài ô thành phố và kiểm soát nghiêm ngặt số lượng xe được phép vào trong trung tâm. Người lái xe xe và hành khách của họ tiếp nối sử dụng thương mại dịch vụ xe buýt quan trọng đặc biệt cho chặng sau cuối của hành trình.

Tất nhiên điều quan trọng nhất là phải cung cấp phương một thể giao thông chỗ đông người tốt. Mặc dù để mọi người dễ chịu như ô tô của mình thì phương tiện giao thông công cộng phải đáng tin cậy, dễ dàng và thoải mái, với giá vé được giữ lại ở mức chấp nhận được)

Câu hỏi 1. Which of the following is not mentioned as a problem of the increasing traffic in cities? (Dịch: Điều nào tiếp sau đây không được đề cập cho là vấn đề tăng thêm của giao thông trong thành phố).A. Serious air pollution. (không khí ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng).B. Traffic jams (tắc đường).
C. Difficulty changing people’s habits. (khó biến đổi những thói quen của mọi người).D. Greater risk of accidents. (nguy cơ tai nạn đáng tiếc cao hơn).Câu số 2. According to lớn the passage, the problem can be solved by___(chọn đáp án)_____ (Dịch: Theo đoạn văn vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách…).A. Making it more expensive lớn use cars. (làm cho vấn đề sử dụng xe hơi đắt hơn).B. Providing cheap parking in the city. (cung cấp bến bãi đỗ xe giá bèo trong thành phố).C. Providing good, reliable và expensive public transport. (cung cấp phương tiện giao thông công cộng tốt, an toàn và tin cậy và đắt tiền).D. All of the above (Tất cả đều đáp án trên).

Xem thêm: Tips for designing a traffic control box art, traffic box

Câu hỏi 3. According to lớn the passage, driving can be made more expensive by_____(chọn đáp án)____ (Dịch: Theo đoạn văn trên, việc lái xe có thể đắt hơn bởi cách…..).A. Increasing parking fees. (Tăng chi phí gửi xe).B. Applying fines for any car users. (Áp dụng tiền phạt cho ngẫu nhiên người sử dụng ô tô nào).C. Requiring pay for using roads in the city. (yêu cầu trả tiền áp dụng đường vào thành phố).D. Using a special elictronic card. (sử dụng thẻ điện từ đặc biệt).Câu hỏi 4. According khổng lồ the passage, “road pricing” _____(chọn đáp án)____ (Dịch: Theo đoạn văn, “giá đường”……)A. Is already applied in some cities. (đã được vận dụng ở một vài thành phố).B. Is a system aiming at making driving more expensive. (là một hệ thống nahwmf mục đích khiến cho việc lái xe trở lên mắc hơn).C. Means drivers have khổng lồ pay khổng lồ use roads in cities. (nghĩa là người lái xe xe bắt buộc trả tiền để sử dụng đường trong thành phố).D. Both A & B are correct. (cả A với B hầu như đúng).Câu hỏi 5. Khổng lồ get people khổng lồ use public transport, it must not be___(chọn đáp án)_____. (Dịch: Để tín đồ dân thực hiện phương tiện giao thông công cộng, ko được……..)A. Comfortable (thoải mái)B. Reliable (đáng tin cậy)C. Convenient (thuận tiện)D. Expensive (đắt)

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, IELTS Vietop vẫn cung cấp cho chính mình vốn tự vựng chủ thể Transportation, đây là một giữa những chủ đề thường gặp mặt nhất trong bài bác thi IELTS Writing. Chúng ta có thể áp dụng vào phần Writing Task 2 hoặc bài bác thi Speaking của bản thân nhé!


*
*
*
Idioms chủ đề Transportation

Bài mẫu mã IELTS chủ đề Transport

Some people think that the best way khổng lồ increase road safety is to increase the minimum legal age for driving cars or riding motorbikes. To lớn what extent vày you agree or disagree?

It is believed that raising the minimum driving age is the most effective method to improve road safety. While I accept that this approach has some effects in the short term, I believe that a longer-term và better solution is to impose stricter punishments for driving offenses.

I think that increasing the minimum legal driving age can help reduce traffic accidents, thus improving the safety of roads. This is because a large number of traffic incidents are caused by young people’s careless driving. Many of them are not mature enough to lớn fully understand the serious consequences of their actions or to be responsible for what they caused. Raising the driving age, therefore, can make sure that the youngest drivers are mature enough lớn take driving seriously and to protect their own lives and other people’s lives when driving.

In my opinion, however, this approach is only effective to a limited extent, due to lớn the fact that nowadays many youngsters still drive without a driving license. So, a more effective way khổng lồ ensure road traffic safety is to impose more severe punishments on those who commit driving offenses. For example, a longer prison sentence could be given for very serious offenses và a heavier fine could be imposed for running a red light or driving without a helmet. These punishments could help deter potential offenders & prevent people from re-offending.

In conclusion, I believe that introducing stricter regulations for driving offenses is a much better measure lớn increase road safety in comparison with increasing the minimum driving age.

Bài luyện tập tập

Excessive use of private cars is considered khổng lồ be the main reason for the traffic jam in many cities & that’s why the use of public transportation is encouraged. In your opinion what are the pros and cons of using public transport?
Some people think it is more important to lớn spend money on roads và motorways than on public transport systems. Lớn what extend vị you agree?

Gợi ý: cách làm dạng bài bác IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree đưa ra tiết

Chúc các bạn học tập giỏi và thành công xuất sắc với nội dung bài viết về từ vựng chủ đề Transportation trong IELTS Writing nhé!