Với sự phát triển trẻ trung và tràn trề sức khỏe của công nghệ thông tin như hiện nay vừa được xem là cơ hội, vừa là thách thức đặt ra cho những ngân hàng tại Việt Nam. Để nâng cấp lợi rứa cạnh tranh, phạt triển bền bỉ đòi hỏi các ngân hàng buộc phải “thông minh” rộng và gồm những giải pháp đổi mới. Cũng chính vì vậy nhiều ngân hàng hiện nay đã lựa chọn nâng cao năng lực tuyên chiến đối đầu nhờ vào giải pháp technology ECM. Vậy ECM là gì và hệ thống này có vai trò đặc biệt quan trọng như núm nào so với các ngân hàng hiện nay? cùng Smart
OSC tìm hiểu những thông tin dưới đây.

Bạn đang xem: Enterprise content management là gì

Hệ thống ECM là gì?


*
*
*
*
*

Nhờ áp dụng hệ thống ECM đã hỗ trợ Vietin
Bank tự động hóa hóa công tác quản lý tập trung khối hệ thống tài liệu năng lượng điện tử của những Chi nhánh bên trên toàn quốc. Đồng thời, cải thiện hiệu trái và thực hiện tài nguyên bên trên hệ thống. Dự án công trình đã xong triển khai tích vừa lòng ic
Doc mang lại 147/147 đưa ra nhánh, Hội sở thiết yếu và Trung trung ương Thẻ; chấm dứt tích hợp với chương trình e
Docman để cai quản tập trung hồ nước sơ, giấy tờ…

Bên cạnh Vietin
Bank, bank VIB cũng đã áp dụng thành công ECM trong cai quản trị thông tin doanh nghiệp giúp cải thiện hiệu suất quá trình và về tối ưu hóa trong số quy trình nhiệm vụ của ngân hàng.

Có thể thấy chiến thuật quản trị nội dung ECM giúp những ngân hàng xây dừng kho dữ liệu tập trung, tự động hóa hóa quy trình nghiệp vụ, cai quản tài liệu, hồ sơ và các bước một cách hối hả và hiệu quả. Từ đó giúp nâng cấp hiệu suất, bớt thiểu túi tiền và khả năng điều hành và kiểm soát tốt hơn.

Với nhiều năm support và tiến hành các phương án phần mượt giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, Smart
OSC chắc chắn rằng là lựa chọn về tối ưu bậc nhất cho các đơn vị vào ngành bank tại việt nam trong bối cảnh tuyên chiến đối đầu cao như hiện tại nay. đa số thông tin cụ thể liên quan tiền đến khối hệ thống ECM nói riêng và các phương án công nghệ khác mang lại doanh nghiệp, hãy liên hệ với đội ngũ chuyên gia của Smart
OSC để được support và giải đáp cụ thể hơn.

As the world becomes more và more digital, businesses globally need to lớn continuously adopt new giải pháp công nghệ to keep up. Employees can now work remotely without coming into the office và most office tasks can be accomplished online. According to research from Gartner, 48% of employees will work remotely at least some of the time in the post-pandemic world.

Having an effective nội dung management process in place is crucial for businesses, especially those struggling with maintaining information using paper alone or as the primary method for record keeping.


*

Structured nội dung consists of highly defined or contained data that’s intended lớn be processed using software. This includes nội dung such as databases và code.


*

Capture

The capture piece of ECM is the way content enters the stream, whether by scanning physical documents into digital formats or creating information digitally & adding it to the system. Capturing information from physical files requires metadata that provides necessary information for record-keeping purposes. Semi-structured content, such as invoices, contracts, và reports will need khổng lồ be identified & read by the system using OCR.


Manage

The manage component of ECM is where employees can access, manage, và modify content. This usually consists of document management, collaborative software, web content management, và records management.


Store

The ECM system will need to have a platform where frequently changing information is backed-up to lớn another system or database in case files are lost. Content will need khổng lồ be saved with flexible tệp tin structures.


Preserve

Similar lớn store, preserve backs-up infrequently changing information & is used more for records management to help comply with various regulations.


Deliver

An ECM system will need lớn provide employees, end-users, clients, or customers with the information they need after it has been captured, managed, và stored.


DIGITAL MAIL:","phone":"

DIGITAL MAIL:"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-phone-hidden="true">DIGITAL MAIL:


Enabling Business Continuity","tablet":"

Enabling Business Continuity"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true">Enabling Business Continuity


As previously mentioned, ECM will require certain equipment và technology to be successful. The software you choose should be flexible to lớn match your organization’s needs, và you may need more or less features than the base software offers. Businesses are flooded with nội dung and will need an effective way lớn manage it all without sacrificing employee values và needs.


Develop a roadmap of your priorities, procedures, necessary technology (scanning equipment & software), & how you’ll launch the ECM solution in your organization.

Xem thêm: Thực Hành Tối Ưu Seo Cho Blogspot, Tối Ưu Hoá Seo Blogspot


A content audit will need khổng lồ be completed to provide insight into the information you have & how it needs khổng lồ be handled. You’ll also need insight into how users are sharing and storing files.

What is your content lifecycle? Your roadmap will need to include how long documents will need khổng lồ be retained & how information will enter the system.

How will nội dung be handled? Create proposed rules for nội dung governance with security, risks, & regulations in consideration.

Consider your users – what processes will help improve workflows in ways employees can be comfortable working in? Can remote & hybrid employees benefit from ECM?


Implementing ECM will require key stakeholders from the organization khổng lồ focus on the company’s values, needs, and priorities and communicate the plan.


ECM provides many benefits, but you’ll need lớn focus on the ones important khổng lồ your business’s success. Vì chưng you want to improve productivity? Lower overhead costs? Improve customer service? Streamline workflows lớn enhance efficiency? Become paperless?


Now that you have a plan, team, & goals in place, it’s time to gather the resources you need, put your solution together, và launch the new platform to lớn your department or organization.


After implementing your ECM solution, evaluate your employee response, adoption, và effect on operations. After gathering this information, you may need to go back and adjust your roadmap, showroom stakeholders, và reimplement your new system. Ask yourself a few questions:


Has there been any resistance lớn the new equipment and software?

What are the effects on the way we work?


Things to Consider","tablet":"

LONG-TERM BENEFITS & RETURN ON INVESTMENT","phone":"LONG-TERM BENEFITS & RETURN ON INVESTMENT"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true" data-et-multi-view-load-phone-hidden="true">

Things to lớn Consider


Implementing an ECM solution is no small project & it’s important lớn consider a few things when putting your solution together:


Short and Long-Term Business Goals:Are there problems that need to lớn be solved now that can benefit future goals? What will a long-term ECM solution look like?

Elements of ECM Already in Place:Is there software already used for managing content? vì chưng you already have công nghệ in place to capture information?

Current Workflows:How vị different departments manage content? vì chưng some departments have strong practices in place that can be utilized?


As previously mentioned, ECM will require certain equipment & technology to lớn be successful. The software you choose should be flexible lớn match your organization’s needs, và you may need more or less features than the base software offers. Businesses are flooded with nội dung and will need an effective way to manage it all without sacrificing employee values and needs.


Develop a roadmap of your priorities, procedures, necessary giải pháp công nghệ (scanning equipment & software), & how you’ll launch the ECM solution in your organization.


A nội dung audit will need lớn be completed lớn provide insight into the information you have và how it needs khổng lồ be handled. You’ll also need insight into how users are sharing và storing files.

What is your nội dung lifecycle? Your roadmap will need to lớn include how long documents will need to lớn be retained and how information will enter the system.

How will content be handled? Create proposed rules for content governance with security, risks, and regulations in consideration.


Implementing ECM will require key stakeholders from the organization lớn focus on the company’s values, needs, & priorities và communicate the plan.


ECM provides many benefits, but you’ll need to focus on the ones important lớn your business’s success. Bởi vì you want khổng lồ improve productivity? Lower overhead costs? Improve customer service? Streamline workflows khổng lồ enhance efficiency? Become paperless?


Now that you have a plan, team, và goals in place, it’s time lớn gather the resources you need, put your solution together, and launch the new platform to your department or organization.


After implementing your ECM solution, evaluate your employee response, adoption, và effect on operations. After gathering this information, you may need lớn go back & adjust your roadmap, add stakeholders, & reimplement your new system. Ask yourself a few questions:


Has there been any resistance lớn the new equipment and software?

What are the effects on the way we work?


Things to lớn Consider","tablet":"

LONG-TERM BENEFITS & RETURN ON INVESTMENT","phone":"LONG-TERM BENEFITS và RETURN ON INVESTMENT"}},"slug":"et_pb_text"}" data-et-multi-view-load-tablet-hidden="true" data-et-multi-view-load-phone-hidden="true">

Things lớn Consider


Implementing an ECM solution is no small project and it’s important to consider a few things when putting your solution together:


Short and Long-Term Business Goals:Are there problems that need khổng lồ be solved now that can benefit future goals? What will a long-term ECM solution look like?

Elements of ECM Already in Place:Is there software already used for managing content? vì you already have giải pháp công nghệ in place khổng lồ capture information?

Current Workflows:How vì different departments manage content? vị some departments have strong practices in place that can be utilized?


With digital công nghệ constantly advancing, nội dung creation is at an all-time high, flooding organizations with unmanaged information that hurts productivity. Regardless of size, all businesses will need to manage their information & records using a form of nội dung management.

With the move towards sustainability & the need to navigate new challenges lượt thích post-pandemic effects, inflation, changes in the workforce, understaffing, and global events, businesses, more than ever, will need khổng lồ focus on their digital transformation.