Câu dịch mẫu: Anchor
Free cũng phát hiện và chặn mã độc bao hàm các trang đựng mã độc , những trang phạm pháp hoặc mang trộm thông tin cá thể , những trang truyền nhiễm cachseo.com-rút , và những trang chứa thư rác rến và content farm . ↔ Anchor
Free also detects and blocks mal ware , including malware sites , illegal or phishing sites , infected sites , and spam sites and nội dung farms .


*

*

Hiện tại shop chúng tôi không có bạn dạng dịch cho content vào từ điển, có thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo đánh giá dịch từ động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch gián tiếp.


Anchor
Free cũng phát hiện tại và ngăn mã độc bao hàm các trang chứa mã độc , các trang phạm pháp hoặc mang trộm thông tin cá thể , những trang lây truyền cachseo.com-rút , và các trang cất thư rác cùng content farm .

Bạn đang xem: Content dịch


Anchor
Free also detects và blocks mal ware , including malware sites , illegal or phishing sites , infected sites , and spam sites and content farms .
Vào tháng 5/2013, Hennig khơi lại sự nghiệp của mình dưới tên thường gọi hiện trên của mình, buộc phải cống hấp thụ cho cha anh "Mr. Perfect" Curt Hennig cùng ông anh Larry "The Axe" Hennig với đã chiến hạ được Chức vô địch Liên lục địa. ^ a ă “Featured Content on Myspace”.
In May 2013, Hennig reignited his career under his current ring name, paying tribute lớn his father "Mr. Perfect" Curt Hennig and his grandfather Larry "The Axe" Hennig and won the Intercontinental Championship.
Google áp dụng Adobe Content vps 4 có tác dụng nhà hỗ trợ hiện trên của giải pháp làm chủ quyền tiên tiến nhất đạt tiêu chuẩn chỉnh ngành (DRM) cho những tệp sách được mua xuống trên top mạng tìm kiếm google Play.
Google supports Adobe content Server 4 as its current procachseo.comder of an industry-standard digital rights management (DRM) solution for downloaded files of books on Google Play.
Khi thực hiện tệp tham chiếu liên kết với nội dung của bạn, Content ID sẽ xác minh những đoạn phim do người dùng tải lên sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn, tiếp đến đưa ra thông báo chứng thực quyền sở hữu xác minh quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với ngôn từ trong đoạn clip đó.
Nếu bạn chọn gửi dữ liệu thành phầm qua Content API và không tồn tại sẵn nguồn cấp tài liệu đầu vào, thì hệ thống sẽ auto tạo mối cung cấp cấp dữ liệu trong Merchant Center.
If you choose khổng lồ submit your hàng hóa data through the content API & there isn"t an input đầu vào feed already in place, a feed will automatically be created in Merchant Center.
Nếu chúng ta sở hữu độc quyền văn bản bị đính thêm cờ và văn bản đó tuân hành nguyên tắc tham chiếu Content ID, hãy nhấp vào yêu cầu đánh giá lại.
If you own the flagged nội dung exclusively và it follows the content ID reference guidelines, click Request re-evaluation.
Truy cập ngày 31 mon 12 năm 2017. ^ “Aven Colony"s First Content Drop Now Available On PS4 & Xbox One”. Thesixthaxis.
Nếu đoạn clip của chúng ta bị ngăn theo một xác thực quyền cài đặt qua Content ID, nhưng chúng ta cảm thấy đấy là sự nhầm lẫn:
Tháng 9/2006, Nokia và EA ra mắt hợp tác với nhau khi EA vươn lên là nhà hỗ trợ độc quyền game cho những thiết bị di động của hãng nokia qua hệ thống Nokia Content Discoverer.
In September 2006, Nokia và EA announced a partnership in which EA becomes an exclusive major supplier of điện thoại games to Nokia điện thoại decachseo.comces through the nokia Content Discoverer.
Nếu tất cả ý định thực hiện Content ID để đối sánh tương quan và chứng thực quyền cài đặt nội dung do người dùng tạo thì chúng ta nên kiểm tra xem có ngẫu nhiên nội dung nào của bản thân mình có những tệp tham chiếu không chuyển động hay không.
If your intention is to lớn use nội dung ID to match và claim user-generated content, it"s a good idea to kiểm tra if you have any assets with inactive reference files.
Để chọn bố cục tổng quan này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside" vào mã truyền bá của bạn.
To choose this layout, địa chỉ cửa hàng the data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside" parameter to lớn your ad code.
Tùy theo nhiều loại nội dung và phương thức cung cấp đã lựa chọn của bạn, You
Tube cũng tạo đoạn phim trên You
Tube có thể xem được, tham chiếu để đối sánh tương quan Content ID hoặc cả hai.
Depending on the type of content and your chosen delivery method, You
Tube also creates a cachseo.comewable You
Tube cachseo.comdeo, a reference for content ID matching, or both.
Content API for Shopping có thiết kế cho các nhà cách tân và phát triển muốn tích hợp các ứng dụng vào Quảng cáo cài sắm.
The content API for Shopping is designed for developers who would like to integrate applications with Shopping ads.
Bạn rất có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền mua qua Content ID nếu mang lại rằng hệ thống đã xác minh nhầm cachseo.comdeo clip của bạn, hoặc nếu bạn có toàn bộ các quyền áp dụng nội dung được bảo vệ bạn dạng quyền đó.

Xem thêm: Nghĩa của từ content đi với gì, tra từ content


Tuy nhiên, trước lúc gửi đơn kháng nghị thông báo chứng thực quyền cài đặt qua Content ID hoặc gửi thông tin phản đối để ý kiến yêu cầu gỡ quăng quật do cachseo.com phạm phiên bản quyền, bạn nên tự hỏi mình một số câu hỏi sau:
Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2013. ^ a ă “eye
IO Delivers Unprecedented cachseo.comewing Experience for Sony Pictures Content on Sony 4K Ultra
HD TVs”.
Retrieved May 21, 2013. "eye
IO Delivers Unprecedented cachseo.comewing Experience for Sony Pictures Content on Sony 4K Ultra
HD TVs".
Ví dụ: bạn cũng có thể tạo chiến dịch để thêm links vào trang xem đoạn phim của mình bất cứ khi nào Content ID xác thực quyền sở hữu cachseo.comdeo có những cảnh của phim đó.
For example, you could create a chiến dịch that adds a links to your mocachseo.come"s watch page whenever content ID claims a đoạn clip that includes scenes from that mocachseo.come.
Có 8 chế độ xem không giống nhau để xem các tệp với thư mục, bao hàm Extra Large, Large, Medium, Small, List, Details, Tiles và Content.
Eight different cachseo.comews are available lớn cachseo.comew files và folders, including extra large, large, medium, small, list, details, tiles, & content.
Content API for Shopping được cho phép bạn cai quản lý tự động hóa các mục dữ liệu có cấu tạo mà các bạn tải lên Google để thực hiện trong các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Quảng cáo mua sắm và tìm kiếm kiếm bên trên web.
The nội dung API for Shopping lets you programmatically manage the structured data items you upload to Google for use in Google properties, such as Shopping ads & Web Search.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

nội dung, bởi lòng, dung lượng là các phiên bản dịch số 1 của "content" thành giờ cachseo.comệt. Câu dịch mẫu: But in order for us to bởi that, we need content. ↔ tuy nhiên, để chúng ta làm bài toán đó, chúng ta cần nội dung.


But in order for us to vày that, we need content.

Tuy nhiên, để bọn họ làm bài toán đó, họ cần nội dung.


Hence, we have learned lớn be content with a simple life.

Vì thế, shop chúng tôi tập bằng lòng với cuộc sống giản dị.


and content sharing across these sites around the planet.

và chia sẻ dung lượng thông qua các trang trên toàn cầu.


mãn nguyệndunglượng內容an phậnthoả mãnvừa lòngthuậnhảdung tíchhài lònghàm lượnghể hảlàm bằng lònglàm mãn nguyệnlàm vui lònglàm vừa lònglàm vừa ýlàm đẹp nhất lònglàm rất đẹp ýnhững phiếu thuậnphân lượngsẵn lòngsự bằng lòngsự bỏ thăm thuậnsự hài lòngsự mãn nguyệnsự thoả mãnsự toại nguyệnsự vừa lòngsự vừa ýtoại nguyệnvui lòngvừa ýđẹp ýchứa đựngvui vẻđộ chứa
*

*

An option on the cachseo.comews menu in Windows Explorer that shows the most appropriate details for the file type in a flexible layout rather than only showing the details associated with the column headers in the cachseo.comew.


An option on the cachseo.comews thực đơn in Windows Explorer that shows the most appropriate details for the file type in a flexible layout rather than only showing the details associated with the column headers in the cachseo.comew.


" Content is more important than the way it is said . "

" Nội dung đặc biệt hơn nhiều so với bí quyết truyền đạt khẩu ca . "


*

“Happiness or related mental states lượt thích hopefulness, optimism và contentment appear lớn reduce the risk or limit the severity of cardiovascular disease, pulmonary disease, diabetes, hypertension, colds & upper-respiratory infections,” says a report in Time magazine.
Theo tập san Time: “Hạnh phúc hoặc đa số gì liên quan đến trạng thái ý thức như niềm hy vọng, thái độ lạc quan và sự thỏa lòng có tác dụng giảm nguy hại hoặc giảm bớt mức độ rất lớn của bệnh tim mạch, bệnh dịch phổi, đái cởi đường, cao máu áp, cảm lạnh và lây truyền trùng về đường hô hấp”.
Indicachseo.comduals involved in You
Tube Poops sometimes make efforts to lớn take You
Tube Poopers" cachseo.comdeos down because mature và defamatory content is prevalent in them, especially if they have a large audience of children watching their work.
Các cá thể bị mở ra trong những You
Tube Poop đôi khi cố gắng gỡ cachseo.comdeo của You
Tube Pooper xuống vì mội dung fan lớn cùng phỉ báng xuất hiện thêm phổ đổi thay trong đó, quan trọng đặc biệt nếu các đoạn clip đó có nhiều khán đưa là trẻ em.
Are we indicachseo.comdually và as a people không tính phí from strife và contention & united “according to the union required by the law of the celestial kingdom”?
Chúng ta, cùng với tư biện pháp là cá nhân và toàn bộ các tín hữu, bao gồm còn gây gổ với tranh chấp với “theo sự liên kết mà quy định vương quốc thượng thiên đòi hỏi” không?
Modify your tracking code lớn include the content group parameter & value as shown in the example below:
Sửa đổi mã theo dõi của người sử dụng để bao gồm thông số cùng giá trị của nhóm nội dung như minh họa trong ví dụ mặt dưới:
For partners who have an assigned Partner giải pháp công nghệ Manager, You
Tube also offers offline disk import, where you send a disk containing basically unlimited amounts of content khổng lồ a Google upload centre.
Đối cùng với những đối tác đã gồm Người làm chủ công nghệ đối tác theo chỉ định, You
Tube cũng cung ứng nhập đĩa nước ngoài tuyến, giúp đỡ bạn gửi đĩa chứa số lượng nội dung ngay sát như không giới hạn đến một trung tâm download lên của Google.
As described in the Ad
Như được diễn tả trong chính sách chương trình của Ad
Sense, nội dung có bạn dạng quyền hoặc nội dung cachseo.com phạm nguyên tắc nội dung trang web của chúng tôi không được là giữa trung tâm của nội dung rất có thể tìm kiếm của bạn.
The policy is changing to lớn clarify that content that misleads cachseo.comewers by appearing to lớn be appropriate for a general audience, but contains sexual themes or obscene content, is prohibited.
Chính sách này sẽ thay đổi để hiểu rõ cachseo.comệc nghiêm cấm nội dung gây hiểu lầm cho người xem bằng cách hiển thị nội dung có vẻ như như cân xứng cho đối tượng người tiêu dùng chung, dẫu vậy lại chứa các chủ đề tình dục hoặc nội dung khiêu dâm.
It"s an online tool that allows anyone to combine clip with content pulled live directly from the web.
Nó là 1 trong công vắt trực tuyến mang lại phép bất cứ ai kết hợp đoạn clip với nội dung đem trực tiếp từ các trang web.
(2 Timothy 2:3, The English Bible in Basic English) In Paul’s company, Timothy learned the secret of being content in even the most difficult circumstances.
(2 Ti-mô-thê 2:3, The English Bible in Basic English) lúc ở cùng Phao-lô, Ti-mô-thê học được bí quyết để tất cả sự thỏa lòng tức thì cả một trong những tình huống khó khăn nhất.
In this cachseo.comdeo, we cover what Matched content is, how to kiểm tra if your site is eligible và how lớn create a matched content unit:
Trong cachseo.comdeo này, chúng tôi sẽ recachseo.comews Nội dung cân xứng là gì, bí quyết kiểm tra coi trang web của khách hàng có đủ điều kiện sử dụng Nội dung cân xứng hay không và biện pháp tạo đơn vị nội dung phù hợp:
Sự kiện cho phép bạn quan sát và theo dõi nội dung đặc biệt quan trọng như cachseo.comdeo, các mục rất có thể tải xuống và các tiện ích được nhúng.
The type of work a person does, or the conditions under which he must work, may rob him of contentment.