Listed books
Basischemie voor de Gezondheidszorg
Basishandboek SPSS 22De Kern van het Ondernemingsrecht
Interne Geneeskunde
Social Pharmacy Phar 1821
Bài 4.Câu a: search phương án chi tiêu và sử dụng tối ưu với tổng hữu dụng tối nhiều đạt được? Tính tỷlệ sửa chữa biên của X đến Y (MRSXY). Minh hoạ trên đồ gia dụng thị. Phương trình đường túi tiền là: XPX+YPY=I15x+30y=480 (1)Hữu dụng biên hai thành phầm X cùng Y là:MUX=(TUX)’=Y-MUY=(TUY)’=XPhương trình cân đối tiêu dùng: