bao gồm nhiều cách để biết được lượng traffic mỗi tháng của một website bất kể và kiểm tra traffic của đối thủ. Nhưng có một trong những công núm và dịch vụ thương mại trực đường miễn phí và trả phí mà bạn cũng có thể sử dụng để ước tính lượng lưu lượng truy vấn hàng tháng của một trang web bất kỳ. Dưới đấy là một số phương pháp và nguyên lý phổ biến:


JLixhwg_GIssd8X2AVl8rj_RNPpsyfh
Hb3k-wm
Y" alt="*">