Excel đến cachseo.com 365 Excel cho cachseo.com 365 d&#x
E0;nh đến m&#x
E1;y Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 cho Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel 2013 coi th&#x
EA;m...Ẩn bớt

*

bao gồm hai phương pháp để sử dụng hàm INDEX:

Dạng mảng

Mô tả

Trả về quý hiếm của một thành phía bên trong bảng hoặc mảng, được chọn vày chỉ mục số hàng với cột.

Bạn đang xem: Cách dùng index trong excel

Dùng dạng mảng nếu đối số thứ nhất của hàm INDEX là một hằng số mảng.

Cú pháp

INDEX(array, row_num, )

Dạng mảng của hàm INDEX có những đối số sau đây:

Mảng Bắt buộc. Một phạm vi ô hoặc một hằng số mảng.

Nếu mảng chỉ đựng một mặt hàng hoặc cột thì đối số row_num hoặc đối column_num tương ứng là tùy chọn.

Nếu mảng có tương đối nhiều hàng và nhiều cột và chỉ tất cả row_num hoặc column_num được dùng, thì hàm INDEX trả về mảng chứa cục bộ hàng hoặc cột vào mảng.

row_num Bắt buộc, trừ khi column_num bao gồm mặt. Chọn hàng trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu row_num được vứt qua, column_num bắt buộc.

column_num Tùy chọn. Chọn cột trong mảng mà từ đó trả về một giá trị. Nếu như column_num được bỏ qua, các bạn row_num bắt buộc.

Chú thích

Nếu cả hai row_num cùng column_num được sử dụng, hàm INDEX trả về quý giá trong ô làm việc giao điểm của row_num và column_num.

row_num với column_num đề xuất trỏ cho tới một ô vào mảng; ví như không, hàm INDEX trả về giá bán #REF! lỗi.

Ví dụ

Ví dụ 1

Những ví dụ này dùng hàm INDEX để tìm giá trị vào ô giao cắt giữa hàng và cột.

Sao chép dữ liệu ví dụ vào bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn lựa công thức, thừa nhận F2 rồi dấn Enter.

Dữ liệu

Dữ liệu

Táo

Chanh

Chuối

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:B3,2,2)

Giá trị trên giao điểm của sản phẩm 2 cùng cột 2 trong tầm A2:B3.

=INDEX(A2:B3,2,1)

Giá trị tại giao điểm của hàng 2 và cột một trong các khoảng A2:B3.

Chuối

Ví dụ 2

Ví dụ này dùng hàm INDEX trong một công thức mảng để tìm các giá trị trong hai ô được chỉ rõ vào mảng 2x2.


Lưu ý: Nếu các bạn có phiên bản cachseo.com 365 hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhập phương pháp vào ô trên cùng bên trái của phạm vi đầu ra, rồi dấn ENTER để chứng thực công thức đó là cách làm mảng động. Giả dụ không, công thức buộc phải được nhập bên dưới dạng cách làm mảng thừa tự bằng phương pháp trước tiên chọn hai ô trống, nhập bí quyết vào ô bên trên cùng phía trái của dải ô đầu ra, rồi dìm CTRL+SHIFT+ENTER nhằm xác nhận. Excel sẽ chèn lốt ngoặc nhọn sinh hoạt đầu và cuối cách làm giúp bạn. Để biết thêm tin tức về bí quyết mảng, hãy coi mục hướng dẫn và ví dụ về phương pháp mảng.


Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(1,2;3,4,0,2)

Giá trị được tìm kiếm thấy trong hàng 1, cột 2 vào mảng. Mảng cất 1 cùng 2 trong sản phẩm 1 cùng 3 cùng 4 trong sản phẩm 2.

2

Giá trị được tra cứu thấy trong sản phẩm 2, cột 2 trong mảng (mảng giống hệt như bên trên).

4

Đầu Trang

Biểu chủng loại tham chiếu

Mô tả

Trả về tham chiếu của ô nằm ở giao cắt của một hàng và cột cụ thể. Nếu như tham chiếu được tạo thành từ các vùng lựa chọn không lập tức kề, chúng ta cũng có thể chọn vùng chọn để search trong đó.

Cú pháp

INDEX(tham chiếu, số_hàng, , )

Dạng tham chiếu của hàm INDEX có những đối số sau đây:

Tham khảo Bắt buộc. Tham chiếu tới một hoặc nhiều phạm vi ô.

Nếu bạn nhập một phạm vi không giáp cho tham chiếu, hãy đặt tham chiếu trong vệt ngoặc đơn.

Nếu mỗi vùng trong tham chiếu chỉ đựng một sản phẩm hoặc cột thì tham đối row_num hoặc column_num tương ứng, là tùy chọn. Ví dụ, đối với tham chiếu chỉ có một hàng, hãy dùng INDEX (tham chiếu,,số_hàng).

row_num Bắt buộc. Số hàng trong tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

column_num Tùy chọn. Số cột vào tham chiếu từ đó trả về một tham chiếu.

area_num không bắt buộc. Lựa chọn một phạm vi trong tham chiếu mà từ đó trả về giao điểm của row_num và column_num. Khu vực vực trước tiên được chọn hoặc nhập được đặt số 1, khu vực thứ nhì là 2, và v.v.. Trường hợp area_num vứt qua, hàm INDEX sử dụng vùng 1. Các khoanh vùng liệt kê tại đây đều yêu cầu được đặt trên một trang tính. Nếu khách hàng chỉ định khu vực không trên thuộc trang tính với nhau, thì nó trả về lỗi #VALUE! . Nếu như bạn cần sử dụng những phạm vi nằm trên các trang tính khác nhau, bạn nên thực hiện dạng mảng của hàm INDEX và áp dụng một hàm không giống để giám sát phạm vi chế tạo thành mảng. Ví dụ: chúng ta cũng có thể sử dụng hàm CHOOSE để giám sát và đo lường phạm vi sẽ tiến hành sử dụng.

Ví dụ, nếu như Reference tế bào tả các ô (A1:B4,D1:E4,G1:H4), area_num một là phạm vi A1:B4, area_num 2 là phạm vi D1:E4 và area_num 3 là phạm vi G1:H4.

Chú thích

Sau lúc tham chiếu với area_num đã lựa chọn một phạm vi núm thể, row_num với column_num lựa chọn một ô thay thể: row_num 1 là hàng đầu tiên trong phạm vi, column_num 1 là cột đầu tiên, v.v. Tham chiếu cơ mà hàm INDEX trả về là giao điểm của row_num và column_num.

Nếu chúng ta đặt row_num hoặc column_num thành 0 (không), hàm INDEX trả về tham chiếu cho cục bộ cột hoặc hàng tương ứng.

row_num, column_num, và area_num buộc phải trỏ cho tới một ô vào tham chiếu; nếu không, hàm INDEX trả về giá bán #REF! lỗi. Nếu vứt row_num và column_num, hàm INDEX trả về vùng vào tham chiếu được xác định bởi hàm area_num.

Kết quả của hàm INDEX là một tham chiếu và nó được các công thức khác hiểu như vậy. Tùy thuộc vào công thức, giá trị mà hàm INDEX trả về có thể được dùng như một tham chiếu hoặc một giá trị. Ví dụ, công thức CELL("độ rộng",INDEX(A1:B2,1,2)) tương tự với CELL("độ rộng",B1). Hàm CELL sử dụng giá trị mà hàm INDEX trả về làm tham chiếu ô. Mặt khác, một công thức như 2*INDEX(A1:B2,1,2) chuyển giá trị mà hàm INDEX trả về thành số vào ô B1.

Xem thêm: Cách Tìm Backlink - Cách Lấy Backlinks Chất Lượng Từ Vnexpress

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, nên chọn chúng, thừa nhận F2 và kế tiếp nhấn Enter.

Hoa quả

Giá

Tổng số

Táo

0,69 $

40

Chuối

0,34 $

38

Chanh

0,55 $

15

Cam

0,25 $

25

0,59 $

40

Hạnh nhân

2,80 $

10

Hạt điều

3,55 $

16

Đậu phộng

1,25 $

20

Óc chó

1,75 $

12

Công thức

Mô tả

Kết quả

=INDEX(A2:C6, 2, 3)

Giao điểm của hàng 2 cùng cột 3 trong khoảng A2:C6, là phần văn bản của ô C3.

38

=INDEX((A1:C6, A8:C11), 2, 2, 2)

Giao điểm của sản phẩm 2 và cột 2 vào vùng thứ hai của A8:C11, chính là nội dung của ô B9.

1,25

=SUM(INDEX(A1:C11, 0, 3, 1))

Tổng của cột 3 vào vùng thứ nhất thuộc khoảng chừng A1:C11, đó là tổng của C1:C11.

216

=SUM(B2:INDEX(A2:C6, 5, 2))

Tổng của khoảng bước đầu ở B2 và kết thúc tại giao điểm của sản phẩm 5 và cột 2 của khoảng A2:A6, đó là tổng của B2:B6.

Hàm INDEX trong cachseo.com Excel đóng góp một vai trò vô cùng đặc biệt quan trọng trong vấn đề trích xuất dữ liệu một bí quyết linh hoạt và công dụng từ những bảng cùng mảng. Thay vị chỉ phụ thuộc các cách làm cố định, INDEX mang lại phép chúng ta lấy quý giá dựa trên các chỉ số hàng với cột, giúp tạo nên các báo cáo, phân tích với tổng hợp dữ liệu một cách chính xác. Kĩ năng này quan trọng đặc biệt hữu ích khi xử lý dữ liệu lớn và biến hóa cấu trúc bảng thường xuyên xuyên.

By Nicole Herskowitz, cachseo.com Teams General Manager

Hiểu rõ cách sử dụng hàm INDEX vào Excel là một trong kỹ năng quan trọng đặc biệt để người tiêu dùng tối ưu hóa công việc. Thực hiện Excel INDEX hiệu quả hỗ trợ rất lớn trích xuất thông tin đúng đắn từ các bảng phức tạp, giúp sản xuất ra báo cáo và phân tích dữ liệu một bí quyết dễ dàng. Từ đó giúp người dùng tăng kỹ năng xử lý dữ liệu hiệu quả, tiết kiệm thời gian và công sức.


Công thức hàm INDEX và ví dụ minh họa
Kết hợp hàm Excel INDEX với hàm khác
Một số lỗi khi thực hiện hàm INDEX Excel là gì?
Nguyên nhân và bí quyết khắc phục lỗi #N/A hoặc #VALUE! 

Hàm index vào excel là gì?

Trong cachseo.com Excel, “hàm INDEX” là một trong hàm được thực hiện để truy vấn một giá bán trị cụ thể trong một phạm vi tài liệu hoặc một mảng dựa trên những chỉ số. Hàm này thường được thực hiện khi bạn có nhu cầu trích xuất dữ liệu từ 1 bảng hoặc một mảng dựa trên các chỉ số hàng cùng cột.

Công thức hàm INDEX cùng ví dụ minh họa

Để có thể sử dụng lệnh INDEX trong Excel một cách hiệu quả nhất, hãy theo dõi ngay nội dung tiếp sau đây của FPT Smart Cloud.

Cú pháp INDEX trong Excel

Cú pháp hàm INDEX: =INDEX(array, row_num, column_num)

array: Đây là một tập hợp của những ô hoặc giá trị được sắp xếp theo hàng và cột vào một bảng. Nếu mảng chỉ tất cả một hàng hoặc một cột, bạn cũng có thể chỉ định row_num hoặc column_num tương ứng. Nếu mảng có khá nhiều hàng và các cột và chúng ta chỉ định một trong các hai tham số row_num hoặc column_num, hàm đã trả về một tập vừa lòng gồm toàn cục hàng hoặc cột vào mảng đó.row_num: Đây là chỉ số của mặt hàng mà bạn có nhu cầu lấy quý giá từ mảng. Đây là đối số bạn bắt buộc phải cung cấp, trừ khi chúng ta đã hỗ trợ column_num. Nếu bạn không hỗ trợ row_num, các bạn sẽ cần phải cung cấp column_num cầm thế.column_num: Đây là địa điểm của cột mà bạn muốn lấy quý hiếm từ mảng. Nếu khách hàng không cung ứng column_num, bạn sẽ cần phải hỗ trợ row_num nạm thế.

Lưu ý khi áp dụng Excel INDEX:

Khi bạn sử dụng cả nhì tham số row_num cùng column_num, hàm đang trả về giá bán trị nằm ở vị trí góc giao của mặt hàng row_num với cột column_num.Hàm sẽ đưa ra lỗi #REF! nếu như row_num và column_num ko trỏ đến ngẫu nhiên ô làm sao trong mảng đã được xác định.Nếu bạn đặt row_num hoặc column_num là 0 (không), hàm đã trả về một tập hợp các giá trị cho tất cả cột hoặc hàng khớp ứng với dựa trên đk mà bạn nhập vào hàm INDEX làm công thức mảng.

Cú pháp INDEX vào Excel nâng cao

Thêm vào đó, hàm INDEX cũng giúp người dùng mở rộng lớn phạm vi tham chiếu để bao gồm nhiều mảng khác nhau. Điều này có nghĩa rằng người dùng rất có thể tìm kiếm một trong những phần tử trong một khu vực tham chiếu cơ mà nó nằm trong về các mảng khác nhau.

Công thức cụ thể của hàm INDEX nâng cao như sau:

=INDEX(reference;row_num;column_num,area_num)

reference: Vùng tham chiếu (có thể kết hợp nhiều mảng và các mảng sẽ phân làn nhau bởi dấu phẩy).row_num: lắp thêm tự của mặt hàng trong mảng đựng giá trị mà hệ thống trả về.column_num: máy tự của cột vào mảng đựng giá trị mà khối hệ thống trả về.area_num: Chỉ số của mảng trong vùng tham chiếu. Giả dụ không hỗ trợ area_num, hàm INDEX đang mặc định sử dụng dữ liệu từ mảng sản phẩm nhất.

Lưu ý đề xuất nắm khi sử dụng hàm INDEX nâng cao:

Nếu khai báo row_num hoặc column_num là 0 (không), hàm đã trả về một dãy cực hiếm cho toàn bộ cột hoặc hàng tương ứng, dựa vào điều kiện người dùng nhập vào bí quyết INDEX.Hàm đã hiển thị lỗi #REF! trường hợp row_num và column_num không trỏ đến ngẫu nhiên ô làm sao trong mảng đã làm được xác định. Nếu người tiêu dùng bỏ qua cả row_num và column_num, hàm sẽ trả về vùng vào tham chiếu được xác định bởi area_num.Kết quả của hàm INDEX thường là 1 trong tham chiếu. Giá bán trị mà hàm INDEX trả về hoàn toàn có thể được sử dụng như một tham chiếu hoặc một giá trị tùy ở trong vào cách người tiêu dùng áp dụng công thức cho hiệu quả đó.

Tham khảo lấy ví dụ minh họa về hàm Excel Index

Giả sử FPT Smart Cloud có bảng tài liệu sau:

*
Bảng ví dụ cách thực hiện hàm INDEX vào Excel

Giả sử người tiêu dùng cần tìm quý giá của bộ phận ở dòng thứ 4, cột thứ một trong mảng. Mảng sống đây bao gồm 10 chiếc và 4 cột (có add tương ứng là B4:E13).

Công thức hàm ráng thể: =INDEX(B4:E13,4,1)

Trong đó, theo sản phẩm tự những đối số trong bí quyết từ trái sang đang bao gồm:

B4:E13 là mảng cất giá trị cần hàm trả về.4 là số máy tự của mặt hàng trong mảng cất giá trị cần hệ thống trả về.1 là số sản phẩm công nghệ tự của cột trong mảng đựng giá trị cần hệ thống trả về.

Sau lúc nhập xong xuôi và nhận Enter, người dùng sẽ nhận được tác dụng trả về như hình dưới:

*
Kết quả sau khi áp dụng cách làm hàm Excel INDEX

Kết vừa lòng hàm Excel INDEX với hàm khác

Khi phối hợp hàm INDEX với các hàm khác trong Excel, tín đồ dùng có thể thực hiện các tác vụ phức tạp hơn bên trên dữ liệu. Hàm INDEX góp truy xuất dữ liệu từ mảng dễ dàng, nếu như được kết phù hợp với các hàm khác ví như MATCH, SUM, AVERAGE, MIN/MAX, tín đồ dùng rất có thể thực hiện nay tính toán, phân tích dữ liệu và chế tạo các báo cáo phức tạp. Từ kia hỗ trợ công việc tốt hơn, tăng công suất và linh hoạt trong việc thao tác làm việc với dữ liệu trong Excel…

Hàm INDEX kết hợp hàm MATCH

Tham khảo ví dụ dưới đây để biết cách phối hợp hàm INDEX với hàm MATCH vào Excel.

Dựa vào thông tin bảng dưới đây, hãy tìm doanh số của cửa hàng:

*
Yêu cầu vấn đề tìm doanh thu cửa hàng

Để có thể giải quyết yêu cầu trên, cú pháp hàm INDEX kết hợp hàm MATCH như sau:

=INDEX($B$2:$C$7,MATCH(C9,$B$2:$B$7,0),2)

Trong đó:

$B$2:$C$7: Array/vùng dữ liệu.MATCH(C9,$B$2:$B$7,0): công dụng của hàm này sẽ trả về số đồ vật tự chiếc của shop trong Array.2: Là cột thứ hai tính từ bỏ cột thứ nhất mà cột đó chứa giá trị kiếm tìm kiếm (và cũng chính là Doanh số).

Sau khi áp dụng công thức, người tiêu dùng sẽ nhấn được tác dụng như sau:

*
Kết quả vấn đề tìm doanh thu sau khi phối hợp hàm INDEX cùng hàm MATCH

Hàm INDEX phối kết hợp hàm SUM

Nếu thực hiện hàm INDEX kết phù hợp với hàm SUM vào Excel, tín đồ dùng có thể tính tổng các giá trị dựa trên các chỉ số hàng và cột núm thể.

Ví dụ vẫn là bài toán cũ nghỉ ngơi trên tuy nhiên đổi sang yêu cầu khác thì cách tính sẽ khác:

Yêu mong 1: Tính doanh thu cột C, phương pháp áp dụng cụ thể như sau:

=SUM(C2:C7)

=SUM(INDEX(A2:C7,,3))

Yêu cầu 2: Tính lợi nhuận 3 cửa hàng trên cùng, cách làm hàm cụ thể như sau:

=SUM(C2:C4)

=SUM(C2:INDEX(A2:C7,3,3))

=SUM(INDEX(A2:C7,1,3):INDEX(A2:C7,3,3))

Hàm INDEX phối kết hợp hàm MIN/MAX

Vẫn là việc cũ, để có thể tìm được siêu thị có doanh số thấp nhất/cao nhất, người dùng hãy áp dụng công thức cụ thể như sau:

Tìm cửa hàng có doanh thu thấp nhất:

=INDEX(B2:B7,MATCH(MIN(C2:C7),C2:C7,0))

Tìm shop có lợi nhuận cao nhất:

=INDEX(B2:B7,MATCH(MAX(C2:C7),C2:C7,0))

Hàm INDEX phối kết hợp nhóm hàm AVERAGE

Ví dụ, để có thể tính vừa phải cộng doanh số của 4 shop từ số 2 cho số 5, công thức vận dụng như sau:

=AVERAGE(INDEX(C2:C7,2):INDEX(C2:C7,5))

Để có thể tính trung bình cộng doanh số của 3 cửa hàng đầu, công thức áp dụng như sau:

=AVERAGE(C2:INDEX(C2:C7,3))

Một số lỗi khi sử dụng hàm INDEX Excel là gì?

Trong quy trình sử dụng hàm INDEX để gia công việc cùng với dữ liệu, sẽ có những trường hợp chạm chán phải 2 lỗi bên dưới đây. Theo dõi nội dung sau để được FPT Smart Cloud giải đáp nguyên nhân cũng giống như hướng dẫn giải pháp khắc phục vào từng ngôi trường hợp rứa thể:

Nguyên nhân và biện pháp khắc phục lỗi #N/A hoặc #VALUE! 

Nguyên nhân dẫn đến lỗi này là người dùng đã thực hiện công thức mảng cơ mà quên không thừa nhận Ctrl + Shift + Enter.

Như đã share ở trên, người dùng rất có thể đặt row_num hoặc column_num là 0 (hoặc nhằm trống) nhằm hàm INDEX trả về toàn bộ giá trị của cột hoặc mặt hàng tương ứng. Mặc dù nhiên, cách này chỉ rất có thể áp dụng đối với phiên phiên bản mới tốt nhất của cachseo.com 365; Đối với những phiên phiên bản cachseo.com trước, Excel sẽ thông báo lỗi nếu người tiêu dùng không tuân theo cách sử dụng đúng của phương pháp mảng.

Cách hạn chế lỗi #N/A hoặc #VALUE!

Cách khắc phục và hạn chế vô cùng đơn giản dễ dàng như sau: nếu như sử dụng những phiên phiên bản Excel trước của cachseo.com, người dùng cần sử dụng công thức mảng bằng phương pháp chọn vùng dữ liệu đầu ra, nhập cách làm vào ô ở phía bên trên cùng và phía bên trái của phạm vi đầu ra, tiếp đến nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter. Điều này có công dụng kích hoạt tính năng công thức mảng và khắc phục vụ việc đang chạm mặt phải.

Tham khảo ví dụ cố gắng thể

Chẳng hạn người dùng đang mong mỏi hàm INDEX trả về mảng quý hiếm cho toàn bộ cột một trong các mảng B4:E13 thì hãy triển khai theo công việc sau:

Bước 1: Chọn phạm vi đầu ra, tại chỗ này chọn 10 mặt hàng trong cột G, có địa chỉ là G4:G13.

Bước 2: Nhập bí quyết ở ô bên trên cùng phía bên trái của phạm vi áp sạc ra (Ở đấy là ô G4).

Tại ô G4, phương pháp mà người tiêu dùng cần nhập: =INDEX(B4:E13,0,1)

*
Hướng dẫn các thao tác làm việc khắc phục lỗi INDEX

Bước 3: Cuối cùng, hãy nhấn tổng hợp phím Ctrl + Shift + Enter để xác nhận. Excel đã chèn vết ngoặc nhọn ở đầu và cuối phương pháp và trả về kết quả xong xuôi như sau:

*
Kết quả sau khoản thời gian đã hạn chế lỗi #N/A hoặc #VALUE! hàm INDEX vào Excel

Giải đáp vì sao và phía dẫn phương pháp khắc phục lỗi #REF!

Lý bởi vì là những số chỉ số row_num và column_num không chỉ là định đến bất kỳ ô nào trong mảng đã có được xác định. Ví dụ, nếu người tiêu dùng khai báo mảng chỉ bao gồm 4 cột tuy vậy lại nhập số chỉ số column_num là 6, lỗi #REF có thể xảy ra.

*
Lỗi #REF là một trong lỗi thường chạm mặt trong quá trình thao tác làm việc với hàm Excel INDEX

Cách khắc phục và hạn chế khá đơn giản, người dùng chỉ việc kiểm tra lại cách làm xem vẫn đúng chưa, nếu gồm sai sót thì nên chỉnh lại mang lại phù hợp, độc nhất là những đối số column_num, row_num.

Lời kết

Trên đấy là những chỉ dẫn mà FPT Smart Cloud muốn chia sẻ với tín đồ dùng, từ kia giúp mọi người hiểu chi tiết hơn về hàm Excel INDEX cũng giống như cách áp dụng hàm này kết hợp với các hàm khác. Hi vọng qua văn bản trên, người dùng sẽ biết cách vận dụng hàm Excel này nhằm hỗ trợ các bước của mình, buổi tối ưu hiệu quả.

Nếu công ty đang muốn mày mò và trải nghiệm những ứng dụng hoàn hảo nhất của Office 365 hoặc cachseo.com 365 for Business thì hãy liên hệ ngay với FPT Smart Cloud. Các chuyên gia của shop chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin và tứ vấn chi tiết nhất, giúp doanh nghiệp có thể ứng dụng công dụng tiềm năng của những ứng dụng này cho tổ chức của mình.