I. Giới thiệu

Ở bài xích hôm trước, mình gồm nói biện pháp ghi dữ liệu vào tệp tin Text vào Visual C# - cho dự án công trình lưu log. Vậy vẫn ghi rồi, làm rứa nào nhằm đọc??? bài bác hôm nay, mình đang hướng dẫn phương pháp đọc tài liệu từ file Text thông qua Visual C# nhé!!!

II. Lớp Stream
Reader vào C#

Tương tự như bài trước, để viết dữ liệuvô Text cần sử dụng lớp Stream
Writer thì ở đây ta sử dụng Stream
Reader nhằm đọc tài liệu trong C#.LớpStream
Reader
kế quá từ lớp abstract các đại lý là Text
Reader mà màn trình diễn một reader nhằm đọc một dãy cam kết tự. Bảng sau diễn đạt một sốphương thứcđược sử dụng phổ biến của lớp Stream
Reader trong C#:

1public override void Close()

Nó đóng đối tượng người sử dụng Stream
Reader cùng Underlying Stream, cùng giải phóng bất kỳ nguồn khối hệ thống nào được links với Reader đó

2public override int Peek()

Trả về cam kết tự có sẵn tiếp sau nhưng không bỏ nó

3public override int Read()

Đọc ký tự tiếp theo từ input Stream với tăng vị trí ký tự thêm 1

Để bao gồm danh sách tương đối đầy đủ các cách làm trong lớp Stream
Writer, bạn tham khảo Microsoft Documentation về C#.

Bạn đang xem: Cách đọc file text trong winform c#

III. Thực hiện thôi

Ở bài này, bản thân cũng làm việc với Console Application...Đã tiến hành Console Application thì Winform quá đơn giản dễ dàng rồi, hihe.

Để đọc dữ liệu ta gồm 2 cách:

C1:Sử dụng Stream
Reader

File
Stream fs = new File
Stream(filepath, File
Mode.Open);Stream
Reader rd = new Stream
Reader(fs, Encoding.Unicode);

C2:đọc trực tiếp sử dụng lớp File

string<> lines = File.Read
All
Lines(filepath);

Code mẫu:

C1:

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.IO;//Sử dụng tủ sách này để làm việc với Streamnamespace Read
Text​class Progra​​static void Main(string<> args​​File
Stream fs = new File
Stream("E:\test.txt", File
Mode.Open)​Stream
Reader rd = new Stream
Reader(fs, Encoding.UTF8)​String giatri = rd.Read
To
End();// Read
Line() chỉ gọi 1 chiếc đầu thoy, Read
To
End là phát âm hế​Console.Write
Line(giatri)​rd.Close()​Console.Read
Line()​​

C2:

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.IO;//Sử dụng tủ sách này để gia công việc cùng với Streamnamespace Read
Text​class Progra​​static void Main(string<> args​​string<> lines = File.Read
All
Lines(
"E: est.txt")​foreach (string s in lines​​Console.Write
Line(s)​​Console.Read
Line()​​

Thành quả:

*

IV. Lời kết

Như vậy, với bài này, các bạn cũng có thể đọc các dữ liệu vào Text giao hàng các dự án công trình ghi log với Arduino. Chúc các bạn thành công!!!

Đọc danh sách sinh viên (cấu trúc như hình bên dưới) từ file text hiển thị lên Combo
Box. Sau khi lựa chọn một dòng vào Combo
Box, nhấn vào nút “get selected item” đã hiển thị thông tin sinh viên lên label:

*

2.

Xem thêm: Cách Đánh Hàm Index Trong Excel, Cách Sử Dụng Có Bài Tập Cụ Thể

Cách thực hiện:

Sau khi tạo project Windows form và add file text vào, hoàn toàn có thể dùng thiết kế tool để làm giao diện như sau:

*

Để thống trị được những đối tượng sinh viên, tôi sẽ xây dựng 1 lớp Student.

public class Student public string Code get; set; public string Name get; set; public override string To
String() return " Mã: " + Code + " , Tên: " + Name + " ";

1 sinh viên có mã cùng tên, gồm thêm phương thức lấy thông tin cục bộ đối tượng bằng cách override lại phương thức To
String().

Sau đó, ta xây dựng trên form: (xem chú thích trong code nhằm hiểu cách thực hiện)

//Sự khiếu nại khi size load lên private void Form1_Load(object sender, Event
Args e) string line = ""; danh sách students = new List(); //tạo 1 đối tượng người dùng luồng đọc nhằm đọc tệp tin Student.txt trong đường dẫn kha khá hiện trên của vận dụng System.IO.Stream
Reader stream
Reader = new System.IO.Stream
Reader("Student.txt"); //mỗi lần phát âm 1 dòng trên tệp tin text cùng nếu hiểu được vẫn lưu vào chuỗi line while ((line = stream
Reader.Read
Line()) != null) Student student = new Student(); student.Code = line; //đọc thêm một dòng nữa để lấy tên line = stream
Reader.Read
Line(); student.Name = line; students.Add(student); //bỏ danh sách student vào source của combobox để hiển thị cbo
Students.Data
Source = students; //khai báo combobox đang hiển thị lên vật gì cbo
Students.Display
Member = "Name"; //Sự kiện khi click vào button private void btn
Get
Selected
Item_Click(object sender, Event
Args e) //lấy ra student đang rất được chọn vào combobox Student selected
Student = (Student)cbo
Students.Selected
Item; //hiển thị tin tức lên label lbl
Selected
Item.Text = selected
Student.To
String();

Cuối cùng, chạy thử lên nhằm kiểm tra.

Lưu ý: giả dụ biên dịch không lỗi cơ mà chạy công tác ra lỗi thì có rất nhiều khả năng là do file text không tìm thấy. Ví như như ta hy vọng định nghĩa tệp tin text tài liệu đầu vào là dạng nội dung (tức là tệp tin rời, độc lập với file exe) thì thường địa chỉ file text vào project như hình sau để dễ dàng quản lý:

*

Sau đó nhằm phải bảo đảm sau lúc biên dịch, Student.txt sẽ được tạo ra nằm cùng thư mục với file exe (trong folder bin/Debug), ta cần chắc chắn rằng properties của file Student.txt có: