có những khi vô tình bạn nhận được một bảng số excel cần phải thực hiện đo lường và tính toán với nó nhưng khi đo lường và tính toán máy lại báo lỗi cần thiết thực hiện. Vì sao chủ yêu làm việc đây chưa phải là do các bạn dùng sai phương pháp mà là vì dữ liệu bạn đang thao tác không cần ở dạng number nhưng mà là sẽ ở dạng text. Do vậy trong bài viết này mình đang hướng dẫn các bạn biến đổi từ hàm text sang number.


Chuyển text thành Number bằng Smart tag

Trong file thực hành thực tế khi chú ý vào bạn sẽ thấy gần như số nhưng thực tế nó là text chính gần cạnh là Number store as text.

Bạn đang xem: Cách chuyển text sang number trong excel

Do đâu mà có Number store as text thường sẽ có 3 nguồn dẫn đến Number store as text là tự phần mềm khối hệ thống xuất ra, copy dữ liệu từ bên phía ngoài như web, file pdf dẫn mang đến dính cả format và cuối cùng là triết xuất từ lỗi của chuỗi text.

Trong file thực hành này mình bao gồm dữ liệu công ty và lợi nhuận của công ty. Trong lệch giá không bắt buộc là Number nhưng là Text để gửi lại dạng Number các bạn kích trét đen cục bộ ô chứa dữ liệu cần sửa(ô doanh thu) sau sẽ hiển thị một vết chấm than -> kích loài chuột vào lốt chấm than này -> lựa chọn convert lớn Number.

Như vậy toàn thể dữ liệu sẽ được đưa về dạng Number. Nhưng bạn chú ý là ô thứ nhất khi bôi đen là phải là 1 ô chứa dữ liệu text thì mới hiển thị vết chấm than để lựa chọn.

Sử dụng Text khổng lồ Column

Đây là một trong tính năng gồm sẵn trong excel. Đâu tiên chúng ta bôi đen phần dữ liệu cần thay đổi -> lựa chọn thẻ Data -> cửa sổ mới hiện tại lên các bạn tích cùng Delimited -> Next.

Tiếp theo chúng ta chọn Next -> trong hành lang cửa số này các bạn chọn General trong ô Destination là địa điểm của ô sẽ đựng dữ liệu sau khoản thời gian xuất ra chúng ta chọn kích lựa chọn 1 ô chứa dữ liệu và bấm Finish.

Chuyển Text thành Number cùng với Paste Special

Đối với cách này bạn thực cần lựa chọn một ô trắng bất kỳ kích chuột đề xuất copy ô white này -> bôi black vùng tài liệu cần đưa thành number -> kích chuột buộc phải chọn Paste Special.

Trong hành lang cửa số mới hiện tại ra các bạn chọn cùng Add -> ok. Có nghĩa là nó sẽ cộng định dạng của ô white này công cùng với Text thì nó sẽ trả về format number.

Chuyển Text thành Number cùng với Function

Trong cách biến đổi text thành number này bản thân sẽ thực hiện hàm, có rất nhiều hàm hỗ trợ chuyển text thành number tuy thế thông dụng tín đồ ta sẽ sử dụng hàm value.

Cách sử dụng bạn chỉ cần gõ =VALUE(kích vào ô dữ liệu).

Bây giờ để bình chọn bạn sử dụng hàm ISNUMBER nếu chính xác là số thì nó sẽ trả về True còn trái lại sẽ trả về False.

Cách thực hiện bạn chỉ việc gõ =ISNUMBER(kích vào ô dữ liệu) với xem tác dụng là True hay False.

Excel for cachseo.com 365 Excel for cachseo.com 365 for Mac Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel Web ứng dụng More...Less

Numbers that are stored as text can cause unexpected results, like an uncalculated formula showing instead of a result.


 

Most of the time, Excel will recognize this, and you"ll see an alert next to the cell where numbers are being stored as text. If you see the alert: 

Select the cells you want lớn convert, and then select

*
 .
*

Select Convert to Number from the menu.

*

You will see the values left aligned và green triangle warning removed.

*

Check out Format numbers to learn more about formatting numbers and text in Excel. 


Notes: 

If the alert button is not available, you can enable error alerts through the following steps:

On the Excel menu, click Preferences.

Under Formulas và Lists, click Error Checking 

*
 , and then check the Enable background error checking check box.


You can use the VALUE function khổng lồ return just the numeric value of the text.

Insert a new column

Insert a new column next khổng lồ the cells with text. In this example, column E contains the text stored as numbers. Column F is the new column.

Use the VALUE function In one of the cells of the new column, type =VALUE() and inside the parentheses, type a cell reference that contains text stored as numbers. In this example it"s cell E23.

Rest your cursor here

Next, fill the cell"s formula down, into the other cells.

To vị this, rest your cursor on the lower-right corner of the cell until it changes to lớn a plus sign.

Click and drag down

Click & drag down lớn fill the formula to lớn the other cells. You can now use this new column, or you can copy and paste these new values lớn the original column.

To vày this:

Select the cells with the new formula.

Xem thêm: Cách Setting Pubg Mobile Mới Đơn Giản Nhất, Setting Mượt Nhất

Press Ctrl + C. Click the first cell of the original column.

On the Home tab, click the arrow below Paste, & then click Paste Special > Values or use the keyboard shortcut Ctrl + Shift + V.


Select Text to lớn ColumnsThe Text to Columns button is typically used for splitting a column, but it can also be used khổng lồ convert a single column of text khổng lồ numbers. On the Data tab, click Text lớn Columns.

*

Select ApplyThe rest of the Text lớn Columns wizard steps are best for splitting a column. Since you"re just converting text in a column, you can click Finish right away, và Excel will convert the cells.

Set the formatPress Ctrl + 1 (Windows) or +1 (Mac), then select the format you want to use.

*


Note: If you still see formulas that are not showing as numeric results, then you may have Show Formulas turned on. Go to lớn the Formulas tab và make sure Show Formulas is turned off.


Use Paste Special & Multiply 

If the steps above didn"t work, you can use this method, which can be used if you"re trying to lớn convert more than one column of text.

Select a blank cell that doesn"t have this problem, type the number 1 into it, & then press Enter.

Press Ctrl + C to lớn copy the cell.

Select the cells that have numbers stored as text.

On the trang chủ tab, select Paste > Paste Special.

Select Multiply, and then click OK. Excel multiplies each cell by 1, & in doing so, converts the text lớn numbers.


Numbers that are stored as text can cause unexpected results, lượt thích an uncalculated formula showing instead of a result.

Use a formula lớn convert from text lớn numbers

You can use the VALUE function to return just the numeric value of the text.

Insert a new column

Insert a new column next to lớn the cells with text. In this example, column E contains the text stored as numbers. Column F is the new column.

Use the VALUE function In one of the cells of the new column, type =VALUE() and inside the parentheses, type a cell reference that contains text stored as numbers. In this example it"s cell E23.

Rest your cursor here

Next, fill the cell"s formula down, into the other cells.

To vày this, rest your cursor on the lower-right corner of the cell until it changes khổng lồ a plus sign.

Click & drag down

Click and drag down to fill the formula lớn the other cells. You can now use this new column, or you can copy and paste these new values khổng lồ the original column.

To do this:

Select the cells with the new formula.

Press Ctrl + C. Click the first cell of the original column.

On the Home tab, click the arrow below Paste, & then click Paste Special > Values.or use the keyboard shortcut Ctrl+ Shift + V.


Related topics

Replace a formula with its result vị trí cao nhất ten ways to lớn clean your data CLEAN function